AI

ChatGPT för lärare

Extramaterial

I november 2022 fick allmänheten tillgång till en artificiell intelligens (AI) som man kan kommunicera med kostnadsfritt via webben. ChatGPT är en stor språkmodell som formulerar sina svar med hjälp av algoritmer, och utifrån texterna den har tränats på. De som testat chatten fascineras av hur snabbt den hittar och samlar information som den sedan levererar i ett strukturerat och välformulerat svar.

Nu används den både i professionella sammanhang och av elever som behöver hjälp att lösa sina skoluppgifter. Flera ärenden har varit uppe där diskussionen har varit om det ska klassas som fusk eller inte. Diskussioner kring rättigheter och källkritik förekommer också. Det är en utmaning att som lärare förhålla sig till den nya tekniken, men det första steget är att pröva själv för att kunna bilda sig en uppfattning.

Författarna till boken ChatGPT för lärare, Thomas Edwall och Peter Zackariasson, gjorde just det, de prövade verktyget redan när det släpptes och använde det sedan i klassrummet tillsammans med eleverna. Deras erfarenheter kan du läsa mer om i boken. Där får du även tips och stöd kring hur du som lärare kan komma igång med att använda ChatGPT så att du kan bygga upp en förståelse för vad verktyget är och hur det fungerar. Varje kapitel avslutas med frågor att fundera över och diskutera kring. Därför kan du gärna läsa boken tillsammans med dina kollegor och använda den som fortbildning.

Om du inte redan har boken beställer du den här.

Thomas Edwall är legitimerad lärare samt föredragshållare om didaktik och AI. Han arbetar idag som högstadielärare på Torslandaskolan 7–9. Han har arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet sedan 1994 och undervisar i historia, samhällskunskap, religionsvetenskap, geografi och svenska.

Peter Zackariasson är legitimerad lärare och civilekonom och arbetar som koordinator på Folkuniversitetet. Han har arbetat på universitetet, Komvux, yrkeshögskola, gymnasiet samt med folkbildning, och är flitigt anlitad som föredragshållare inom ChatGPT.

Möt författarna

I filmen introducerar författarna Thomas Edwall och Peter Zackariasson sig, beskriver hur ChatGPT fungerar och delar med sig av tankarna bakom handboken.

Läs första kapitlet i ChatGPT för lärare: En handbok om AI i undervisningen

Vill du provläsa första kapitlet ut boken? Via länken kan du beställa ett digitalt smakprov ur boken.

Läs mer här

 

 


Vad säger lärarna om handboken?

”I ‘ChatGPT för lärare’ utforskas framtidens klassrum, där AI inte bara är ett verktyg, utan en partner i undervisningen. Denna handbok erbjuder praktiska insikter och inspirerar till nya sätt att tänka kring hur AI kan nyttjas i undervisningen för att berika och individualisera lärandet.”
Peter Parnes
Professor vid Luleå tekniska universitet
“Är du nyfiken på att ta nästa steg i framtidens teknik? Här är boken som har tydlig struktur med översiktlig guide för lärare vid t.ex. lektionsplaneringar. Som lågstadielärare använder jag nu ChatGPT när jag planerar mina lektioner. Den är lättillgänglig med värdefull information. Boken ger mig många värdefulla tips vid planering.”
Lejla Balic, lärare åk 1-3
Noleredsskolan Göteborg

Se webbinariet: Kom igång med Chat GPT!

Vill du veta mer om ChatGPT och hur du kan använda det i din undervisning?
Lyssna till Thomas Edwall och Peter Zackariasson, författarna till handboken ChatGPT för lärare.

Innehåll:

– En introduktion till ChatGPT och dess funktioner
– Inspiration och idéer för hur du kan använda ChatGPT i din undervisning
– Konkreta tips och metoder för att implementera ChatGPT på ett effektivt sätt

 


Stöd för att integrera AI i din undervisning

Nedan hittar du material för integrera AI i din undervisning: praktiska förslag på prompter för lärare och elever, elevenkät, blanketter till vårdnadshavare, AI-ordlista och en utvärderingsblankett.

Prompter

Prompter är de instruktioner och frågor du ställer. Det är viktigt att uttrycka sig precist för att få önskat resultat. Här hittar du förslag på prompter för lärare och elever.

Elevenkät

I boken beskrivs en elevenkät som genomförts. Här hittar du hela resultatet samt enkäten ifall du vill använda den själv i din klass.

Bra att ha

Här hittar du blankett att skicka ut till elever och deras vårdnadshavare inför användningen av ChatGPT samt en ordlista som förklarar viktiga ord.

För skolledare

ChatGPT har redan inneburit utmaningar för många skolor och den fortsatta utvecklingen av AI kommer att innebära fler. Därför krävs fortbildning. Här finns en blankett som kan användas för att kartlägga behoven.

Ordlista

Den här ordlistan har tagits fram med hjälp av ChatGPT i maj 2023. Här här hittar du enkla nyckelord som kan vara bra känna till för dig som vill lära dig mer om AI.