AI

ChatGPT för lärare

Extramaterial

I november 2022 fick allmänheten tillgång till en artificiell intelligens (AI) som man kan kommunicera med kostnadsfritt via webben. ChatGPT är en stor språkmodell som formulerar sina svar med hjälp av algoritmer, och utifrån texterna den har tränats på. De som testat chatten fascineras av hur snabbt den hittar och samlar information som den sedan levererar i ett strukturerat och välformulerat svar.

Nu används den både i professionella sammanhang och av elever som behöver hjälp att lösa sina skoluppgifter. Flera ärenden har varit uppe där diskussionen har varit om det ska klassas som fusk eller inte. Diskussioner kring rättigheter och källkritik förekommer också. Det är en utmaning att som lärare förhålla sig till den nya tekniken, men det första steget är att pröva själv för att kunna bilda sig en uppfattning.

Författarna till boken ChatGPT för lärare, Thomas Edwall och Peter Zackariasson, gjorde just det, de prövade verktyget redan när det släpptes och använde det sedan i klassrummet tillsammans med eleverna. Deras erfarenheter kan du läsa mer om i boken. Där får du även tips och stöd kring hur du som lärare kan komma igång med att använda ChatGPT så att du kan bygga upp en förståelse för vad verktyget är och hur det fungerar. Varje kapitel avslutas med frågor att fundera över och diskutera kring. Därför kan du gärna läsa boken tillsammans med dina kollegor och använda den som fortbildning.

Om du inte redan har boken beställer du den här.

Thomas Edwall arbetar idag som högstadielärare på Torslandaskolan 7–9. Har arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet sedan 1994. Undervisar i historia, samhällskunskap, religionsvetenskap, geografi och svenska.

Peter Zackariasson arbetar som utbildningsledare på Folkuniversitetet och har tidigare arbetat på bland annat Komvux, yrkeshögskola, IHM, Berghs School of Communication och Volvo Business School.

I filmen introducerar författarna Thomas Edwall och Peter Zackariasson sig, beskriver hur ChatGPT fungerar och delar med sig av tankarna bakom handboken.

Prompter

Prompter är de instruktioner och frågor du ställer. Det är viktigt att uttrycka sig precist för att få önskat resultat. Här hittar du förslag på prompter för lärare och elever.

Elevenkät

I boken beskrivs en elevenkät som genomförts. Här hittar du hela resultatet samt enkäten ifall du vill använda den själv i din klass.

Bra att ha

Här hittar du blankett att skicka ut till elever och deras vårdnadshavare inför användningen av ChatGPT samt en ordlista som förklarar viktiga ord.

För skolledare

ChatGPT har redan inneburit utmaningar för många skolor och den fortsatta utvecklingen av AI kommer att innebära fler. Därför krävs fortbildning. Här finns en blankett som kan användas för att kartlägga behoven.