Geografi Åk 7-9

Hem / Fundament Åk 7-9 / Geografi Åk 7-9

FUNDAMENT GEOGRAFI ÅK 7 – 9

Fundament Geografi är skriven av Ingemar Wiklund. Serien består av en lärobok och en lärarhandledning per årskurs. Här kan du läsa mer om vad de olika böckerna innehåller samt se blädderprov.

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor och namngeografi, väder, klimat och klimatzoner.

Boken inleds med ett kapitel om kartor, geografins fundament. Eleverna får lära sig hur en karta är uppbyggd samt vad som kännetecknar några olika typer av kartor. Därefter kommer ett kapitel om väder och klimat som följs av klimatzoner och hur människor både lever och överlever i de olika klimatzonerna. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas och Sydamerikas regioner.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955036

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Geografi 7

Ingemar Wiklund

Lärarhandledning Geografi 7

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 7 följer lärobokens kapitel och har fokus på det centrala innehållet med tyngdpunkt på kartografi, naturgeografi och klimat samt Afrikas och Sydamerikas namngeografi.

Genom lärarhandledningens tips på lektionsupplägg och övningar får eleven möjlighet att använda innehållet i boken för att utveckla geografiämnets förmågor och klara kunskapskraven. Här finns en mängd kartövningar, förklarande och fördjupande uppgifter kring klimat och väder samt övningar kring klimatzoner och namngeografi. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav som eleverna fått träna på genom uppgifterna och texterna i läroboken.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955067

Sidor

119

Format

PDF

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Utkast

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 8 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr 11 och omfattar delarna om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Boken inleds med ett kapitel om jordens population och resurser. Därefter får eleverna läsa om folkförflyttningar och innebörden av begreppen migration, emigration och immigration följt av ett kapitel om fattiga och rika länder. Boken tar vidare upp hur varor transporterats, den industriella revolutionen och globalisering. Avslutningsvis finns ett avsnitt om insamling av geografiska data och kulturgeografi, samt ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner och namngeografi.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955074

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Geografi 8

Ingemar Wiklund

Lärarhandledning Geografi 8

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 8 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Lärarhandledningen har tips på lektionsupplägg och uppgifter som ger eleven möjlighet att använda ämnesinnehållet för att utveckla geografiämnets förmågor och klara kunskapskraven. Här finns exempelvis övningar där eleverna får fördjupa sig i och diskutera kring olika levnadsförhållanden och globalisering, samt utifrån olika kartor lära sig om de områden som läroboken tar upp. Varje kapitel avslutas med ett kapiteltest som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna tränat på i arbetet med text och uppgifter.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955197

Sidor

123

Format

PDF

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser både nu och i framtiden och slutligen förnybara energiresurser.

De kapitel som inleder boken behandlar klimatkrisen, debatten kring klimatet, växthusgaser och förnybara energikällor. Därefter får eleverna läsa om sårbara platser, nutida och framtida, samt intressekonflikter i världen. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Asiens och Antarktis regioner.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955081

Sidor

160

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Geografi 9

Ingemar Wiklund

Lärarhandledning Geografi 9

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 9 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser både nu och i framtiden samt förnybara energiresurser.

Lärarhandledningen har tips på lektionsupplägg och uppgifter som ger eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla geografiämnets förmågor och klara kunskapskraven. Här finns övningar där eleverna får fördjupa sig i och diskutera kring olika frågor och reflektera över det innehåll som läroboken tar upp. Eleverna får möjlighet att diskutera och fördjupa sina kunskaper om klimatkrisen. Här finns även övningar som ökar förståelsen för användandet av energikällor, sårbara platser på jorden och intressekonflikter i världen. Varje kapitel avslutas med ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna har fått träna på i lärobokstexten och i uppgifterna.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955227

Sidor

135

Format

PDF

Ingemar Wiklund

Författaren till Fundament Geografi är Ingemar Wiklund. Han utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under 90-talet och har sedan dess arbetat som lärare i SO. Han har alltid haft geografi som huvudämne. ”Att förstå geografiämnet är samma sak som att få ett facit till varför allt omkring oss ser ut som det gör”, brukar Ingemar säga på första lektionen i en ny klass. Han har under drygt tjugo år undervisat i geografi från mellanstadiet upp till gymnasiet. Förutom att sprida kunskaper om geografi inom klassrumsväggarna har han en egen Wiki där han gratis och frekvent delar med sig av både material och arbetsuppgifter i geografi och andra ämnen till lärare och elever i landets skolor.

Produkter i serien

Tiina Hemberg
Samhällskunskap Åk 7-9
Per Eklund
Religion åk 7-9
Mikael Bruér
Historia åk 7-9