landningsida

Bok Fundament Geografi 7

LÄROMEDEL SKOLAN HAR RÅD MED

Vår utgångspunkt med Fundament-serien är att kunna erbjuda böcker till ett så bra pris att alla skolor har råd att förse sina elever med egna böcker – och därmed ge dem bättre förutsättningar att uppfylla kunskapskraven.

Bok Fundament Historia 7

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne. Samtliga böcker är faktagranskade av experter med bred erfarenhet från både forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

Religion 7

SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVEKLANDE LÄROMEDEL

Modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.

KONKRETA LÄRARHANDLEDNINGAR

Lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Våra digitala lärarhandledningar innehåller lektionsplanering, övningar, stödmallar och fördjupande fakta – allt för att underlätta för lärarna att ge sina elever de bästa förutsättningarna för att klara kunskapskraven.

LÄROMEDEL I SO-ÄMNENA FÖR HÖGSTADIET

Fundament-serien är ett nytt språk- och kunskapsutvecklande basläromedel i SO-ämnena för högstadiet. Serien består av årskursböcker i historia, religion, samhällskunskap och geografi och är skrivna av författare med mångårig erfarenhet av både undervisning i SO-ämnena och av att producera läromedel.

Böckerna i serien utgår från det centrala innehållet i läroplanen för att säkerställa att eleverna får grundläggande kunskaper i respektive ämne. Med Fundament-serien erbjuder vi ett kvalitativt läromedel till ett lågt pris vilket skapar goda förutsättningar för eleven att klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne. Samtliga läromedel kompletteras med konkreta lärarhandledningar.

Böckerna i serien är skrivna av författare med mångårig erfarenhet av undervisning i SO och experter inom respektive ämnesområde har faktagranskat och kvalitetssäkrat samtliga böcker.

VILL DU HA ETT UTVÄRDERINGSEXEMPLAR?

Är du nyfiken på Fundament-serien? Vi skickar dig gärna ett utvärderingsexemplar! Fyll i din beställning här så skickar vi dig ett exemplar av boken så fort den kommit in i lager. De första fyra böckerna i Fundament-serien kommer under våren 2019.

Böcker Fundament serie

TUKAN FÖRLAG LÄROMEDEL

Tukan förlag läromedel är ett systerförlag till Tukan förlag, som är ett av Sveriges största förlag inom allmänlitteratur. Tukan förlag har en bred och färgstark barn- och vuxenutgivning full av kunskap, inspiration och underhållning. Vår grundidé har alltid varit att ge ut böcker av hög kvalitet till lågt pris. Nu tar vi med oss denna idé in i läromedelsutgivningen.

På Tukan förlag läromedel skapar vi kvalitativa läromedel till så konkurrenskraftiga priser att alla skolor har råd att förse sina elever med egna läroböcker och därmed ge dem bättre förutsättningar att uppfylla skolans kunskapskrav. Vår vision är att Tukan förlag läromedel ska skapa läromedel som alla skolor har råd med och på så vis bidra till en likvärdig skola där lärandet sker på lika villkor.

Tukan förlag läromedels utgivning utgår alltid  från läroplanens centrala innehåll, kursplaner och kunskapskrav. De har en modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Utöver ett tydligt fokus på kvalité och pris så är miljö ett område där vi vill utmärka oss. Tukan läromedel har en omfattande uppförandekod som ställer höga krav på våra leverantörer att täcka samtliga viktiga hållbarhetsaspekter inom arbetsförhållanden, sociala villkor, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Fundament-serien trycks i Estland/Baltikum för att minimera transporterna till Sverige och det är ett tryckeri vi har god insyn i. Böckerna trycks på FSC-certifierat papper och tryckeriet är certifierade genom ISO-9001 och ISO-14001.

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar får
du gärna höra av dig direkt till oss.

laromedel@tukanforlag.se

031-10 20 25

Örlogsvägen 15
426 71 Västra Frölunda