Tukan Matematik 3A och 3B

Tukan Matematik åk 3

Tukan Matematik 3A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 3A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 3A består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 3A inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Eleverna får möta multiplikation med tabellerna 7-9 och därefter division utifrån kopplingen till multiplikation. Det avslutande kapitlet i boken tar upp vikt och volym samt digital tid.

 

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955661

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 3A Öva mera

Tukan Matematik 3A Öva mera

Tukan Matematik 3A Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Öva mera 3A inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Eleverna får möta multiplikation med tabellerna 7-9 och därefter division utifrån kopplingen till multiplikation. Det avslutande kapitlet i boken tar upp vikt och volym samt digital tid.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

789188955678

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 3A Lärarhandledning

Tukan Matematik 3A Lärarhandledning

I lärarhandledningen till 3A-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955838

Sidor

176

Format

PDF

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 3A och 3B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

 • 2 lärare
 • 30 elever

I paketet ingår:

 • Lärarhandledning 3A och 3B, digitala versioner av de tryckta
 • Arbetsblad
 • Klassrumsbok 3A och 3B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst
 • Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801059

Tukan Matematik 3B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 3B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 3B består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 3B inleds med geometri där eleverna får lära sig mer om två- om tredimensionella former. De får även arbeta med omkrets, area, längd och skala. Följande kapitel handlar om problemlösning med de fyra räknesätten, olika uppgiftstyper och strategier. Därefter får eleverna arbeta med algebra innan de möter och räknar med tal som är större än 1000. Boken avslutas med ett kapitel om tabeller och diagram.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955876

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 3B Öva Mera

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 3B Öva Mera

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 3B Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Öva mera 3B inleds med geometri där eleverna får lära sig mer om två- om tredimensionella former. De får även arbeta med omkrets, area, längd och skala. Följande kapitel handlar om problemlösning med de fyra räknesätten, olika uppgiftstyper och strategier. Därefter får eleverna arbeta med algebra innan de möter och räknar med tal som är större än 1000. Boken avslutas med ett kapitel om tabeller och diagram.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955890

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 3B Lärarhandledning PDF

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 3B Lärarhandledning PDF

Eva Johansson, Björn Frändfors

I lärarhandledningen till 3B-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955852

Sidor

176

Format

PDF

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 3 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 3A och 3B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

 • 2 lärare
 • 30 elever

I paketet ingår:

 • Lärarhandledning 3A och 3B, digitala versioner av de tryckta
 • Arbetsblad
 • Klassrumsbok 3A och 3B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst
 • Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801059

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl är båda erfarna grundskollärare. De har studerat matematikdidaktiska metoder från Nederländerna och Singapore samt skrivit en magisteruppsats om talförståelse och huvudräkningsstrategier. Numera arbetar de som ämneskonsulenter på den norska motsvarigheten till Skolverket. De är även resurspersoner och kursledare på Nationellt centrum för matematik.

Eva Johansson

Eva Johansson har lång erfarenhet som både lärare och läromedelsproducent. Hon står bakom en rad framgångsrika läromedel i matematik på den svenska marknaden. Eva har översatt Tukan Matematik och anpassat materialet till den svenska läroplanen. Eva fastnade för pedagogiken och tankarna i det norska materialet som har influenser av Singapore-modellen, en metod som varit väldigt framgångsrik världen över.