Tukan Matematik 2A och 2B

Tukan Matematik åk 2

Tukan Matematik 2A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 2A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 2A består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 2A inleds med talen upp till 100 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter introduceras eleverna för multiplikation med 2, 5 och 10 samt att dela lika på 2 och 3. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med addition och subtraktion nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp tabeller och stapeldiagram samt klockan kvart i och kvart över.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955647

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 2A Öva mera

Tukan Matematik 2A Öva mera

Tukan Matematik 2A Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Öva mera 2A inleds med talen upp till 100 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter introduceras eleverna för multiplikation med 2, 5 och 10 samt att dela lika på 2 och 3. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med addition och subtraktion nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp tabeller och stapeldiagram samt klockan kvart i och kvart över.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955654

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 2A Lärarhandledning

Tukan Matematik 2A Lärarhandledning

I lärarhandledningen till 2A-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955821

Sidor

176

Format

PDF

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 2A och 2B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

 • 2 lärare
 • 30 elever

I paketet ingår:

 • Lärarhandledning 2A och 2B, digitala versioner av de tryckta
 • Arbetsblad
 • Klassrumsbok 2A och 2B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst
 • Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801042

Tukan Matematik 2B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 2B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 2B består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 2B inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Därefter får eleverna öva på multiplikation med 3, 4 och 6 samt vikt, längd och tid. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med division och får lära sig om bråk. Det avslutande kapitlet i boken tar upp mönster och kodning.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955869

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 2B Öva Mera

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 2B Öva Mera

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 2B Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Öva mera 2B inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Därefter får eleverna öva på multiplikation med 3, 4 och 6 samt vikt, längd och tid. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med division och får lära sig om bråk. Det avslutande kapitlet i boken tar upp mönster och kodning.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955883

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 2B Lärarhandledning PDF

Eva Johansson, Björn Frändfors

Tukan Matematik 2B Lärarhandledning PDF

Eva Johansson, Björn Frändfors

I lärarhandledningen till 2B-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955845

Sidor

176

Format

PDF

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 2 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 2A och 2B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

 • 2 lärare
 • 30 elever

I paketet ingår:

 • Lärarhandledning 2A och 2B, digitala versioner av de tryckta
 • Arbetsblad
 • Klassrumsbok 2A och 2B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst
 • Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801042

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl är båda erfarna grundskollärare. De har studerat matematikdidaktiska metoder från Nederländerna och Singapore samt skrivit en magisteruppsats om talförståelse och huvudräkningsstrategier. Numera arbetar de som ämneskonsulenter på den norska motsvarigheten till Skolverket. De är även resurspersoner och kursledare på Nationellt centrum för matematik.

Eva Johansson

Eva Johansson har lång erfarenhet som både lärare och läromedelsproducent. Hon står bakom en rad framgångsrika läromedel i matematik på den svenska marknaden. Eva har översatt Tukan Matematik och anpassat materialet till den svenska läroplanen. Eva fastnade för pedagogiken och tankarna i det norska materialet som har influenser av Singapore-modellen, en metod som varit väldigt framgångsrik världen över.