Historia Åk 7-9

Hem / Fundament Åk 7-9 / Historia Åk 7-9

FUNDAMENT HISTORIA ÅK 7 – 9

Fundament Historia är skriven av Mikael Bruér. Serien består av en lärobok och en lärarhandledning per årskurs. Här kan du läsa mer om vad de olika böckerna innehåller samt se blädderprov.

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7 ger en introduktion till historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Boken omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om de forna civilisationerna och tiden fram till de stora upptäcktsfärderna. Fokus läggs även på historiska begrepp och historiska källor.

Boken inleds med en introduktion till ämnet historia följt av ett kapitel om historiska källor och begrepp. Därefter får eleverna läsa om människans förhistoria och forna civilisationer. Följande kapitel leder vidare genom historien fram till början av den nya tiden med upptäcktsfärder, reformationen och trettioåriga kriget.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955005

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Historia 7

Mikael Bruér

Lärarhandledning Historia 7

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Historia 7 följer lärobokens fyra kapitel med fokus på det centrala innehållet om historiska källor och begrepp samt de forna civilisationerna och tiden fram till de stora upptäcktsfärderna.

Till varje kapitel finns konkreta tips och övningar där eleverna får använda sig av ämnesinnehållet i boken och fördjupa sina kunskaper. Här finns uppgifter kring begrepp, att se samband, historiska källor och källkritik samt fördjupningsuppgifter som syftar till att öka elevernas referenskunskaper. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav som eleverna har fått träna på. Testet utgör ett bra underlag för bedömning.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955128

Sidor

178

Format

PDF

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Utkast

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Fundament Historia 8 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt de delar som omfattar hur historia används.

Boken inleds med ett avsnitt om hur och varför historia används. Övriga kapitel i boken behandlar den historiska tiden från 1700-talets början fram till första världskrigets utbrott. Eleverna får läsa om amerikanska revolutionen och inbördeskriget, Napoleontiden och franska revolutionen. Därefter följer den industriella revolutionen och utvecklingen i Europa, USA, Sverige och världen under 1800-talet. Boken avslutas med ett kapitel om det moderna Europa.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955043

Sidor

240

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Historia 8

Mikael Bruér

Lärarhandledning Historia 8

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Historia 8 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt de delar som omfattar historiska begrepp och hur historia används.

Till varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna öva på begrepp, att använda och dra slutsatser ifrån historiska källor samt att se samband för att förstå hur historia hänger ihop över tid. Här finns även uppgifter som ger möjlighet till fördjupning. Varje kapitel avslutas med ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav som eleverna har fått träna på genom uppgifterna och texterna i läroboken.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955166

Sidor

336

Format

PDF

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om världskrig, efterkrigstid samt demokratisering och globalisering. Boken behandlar även historiska begrepp och hur historia används.

Boken inleds med ett avsnitt om historiesyn och historiebruk. Eleverna får därefter läsa om perioden från 1900-talets början till det tidiga 2000-talet och vår egen samtid. Bokens kapitel behandlar de båda världskrigen med mellankrigstiden, följt av efterkrigstiden i Europa och Sverige samt världen efter det kalla kriget. Eleverna får här fördjupa sitt arbete med historiska källor och historiebruk på ett sätt som förbereder dem för gymnasiet.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955050

Sidor

192

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Historia 9

Mikael Bruér

Lärarhandledning Historia 9

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Historia 9 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om världskrig, efterkrigstid samt demokratisering och globalisering.

Till varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna använda sig av ämnesinnehållet i boken och diskutera kring begrepp, bygga upp sin förståelse för vad de innebär, men även reflektera och argumentera kring sin egen syn på frågor i anknytning till bokens innehåll. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav som eleverna har fått träna på. Testet ger ett bra underlag för bedömning.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955234

Sidor

311

Format

PDF

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen med mer än 15 års erfarenhet av undervisning på grundskola och gymnasium. Utöver läraryrket är Mikael en aktiv röst i den svenska skoldebatten och verksam som allt ifrån bloggare och författare till föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling, som fortbildning av lärare. Mikael arbetar idag som universitetsadjunkt och doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.

Produkter i serien

Tiina Hemberg
Samhällskunskap Åk 7-9
Per Eklund
Religion åk 7-9
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7-9