Samhällskunskap Åk 7–9

Hem / Fundament Åk 7–9 / Samhällskunskap Åk 7–9

FUNDAMENT SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 7–9

Fundament Samhällskunskap är skriven av Tiina Hemberg och Mikael Bruér. Serien består av grundböcker och lärarhandledningar inklusive elevövningar. Här kan du läsa mer om hur läromedlet är uppbyggt och se utdrag ur böckerna.

Fundament Samhällskunskap 7–9

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7–9

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskap samt rättigheter och rättsskipning. Det handlar om de mänskliga rättigheterna, demokrati/diktatur, ungdomars identiteter, de svenska välfärdsstrukturerna och rättsystemet.

Därefter avhandlas medier och kommunikation, beslutsfattande, ideologier, politiska idéer och partier samt styresskick, vilket leder vidare till ett kapitel om hur Sverige styrs – från kommuner, regioner och riksdag till EU.

Till sist avhandlas de delar av det centrala innehållet som berör samhällsresurser och fördelning. Det handlar om arbete och utbildning, samhällsekonomi och global ekonomi. Det sista kapitlet tar upp konflikter och hotbilder i världen.

298 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955463

Sidor

352

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 7–9

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 7–9

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 7–9 följer grundbokens struktur och utgår från det centrala innehållet i Lgr22.

Handledningens första del innehåller allt från lektionsplanering och ämnesspecifik fördjupning till fakta om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömningsstöd och en smart tabell över elevövningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier.

Handledningens andra del innehåller en mängd övningar som är kopplade till grundbokens kapitel. Övningarna har en lärar- och en elevdel. Här finns intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar. Eleverna får träna på begrepp, argumentera, analysera och reflektera kring frågor i anslutning till ämnesinnehållet. I slutet av varje kapitel finns ett test, som kan användas som repetition eller utgöra underlag för bedömning. Till varje kapiteltest finns ett separat facit.

895 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955593

Sidor

385

Format

PDF

Fundament Samhällskunskap 7, 2:a upplagan

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7, 2:a upplagan

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor.

Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier och en metod för att bedöma källor. Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och den löpande texten är indelad i korta stycken. Texten är lätt att förstå och förklarar istället för att förenkla. Varje kapitel avslutas med en ordlista där viktiga begrepp förklaras. Böckerna har en modern och pedagogisk formgivning med mängder av fotografier, kartor och förtydligande illustrationer.

Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning. Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som börjar med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

109 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955760

Sidor

136

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.

Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går sedan vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som inleds med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955012

Sidor

134

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 7 följer lärobokens fyra kapitel med fokus på det centrala innehållet om individer, gemenskaper, rättigheter och rättsskipning.

I varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna använda sig av ämnesinnehållet i boken och till exempel diskutera kring begrepp och bygga upp sin förståelse för vad de innebär. De får också reflektera och argumentera kring sin egen syn på frågor om mänskliga rättigheter, demokrati m.m. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955999

Sidor

97

Format

PDF

Fundament Samhällskunskap 8, 2:a upplagan

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 8, 2:a upplagan

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor.

Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier och en metod för att bedöma källor. Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och den löpande texten är indelad i korta stycken. Texten är lätt att förstå och förklarar istället för att förenkla. Varje kapitel avslutas med en ordlista där viktiga begrepp förklaras. Böckerna har en modern och pedagogisk formgivning med mängder av fotografier, kartor och förtydligande illustrationer.

Fundament Samhällskunskap 8 börjar med mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Sedan följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer, dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från EU till riksdag, regioner och kommuner.

109 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955777

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Utkast

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

Det inledande kapitlet tar upp mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Därefter följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer – dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från riksdag, regioner och kommuner till EU.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955142

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 8 följer lärobokens kapitel och omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

I lärarhandledningen finns konkreta tips på upplägg och övningar kopplade till bokens innehåll. Utöver begreppsträning handlar övningarna om att kritiskt analysera och granska nyheter, källkritik och diskussion kring politiska frågor. Här får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla förmågor och klara betygskriterierna. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801004

Sidor

126

Format

PDF

Fundament Samhällskunskap 9, 2:a upplagan

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9, 2:a upplagan

Mikael Bruér

Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor.

Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier och en metod för att bedöma källor. Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och den löpande texten är indelad i korta stycken. Texten är lätt att förstå och förklarar istället för att förenkla. Varje kapitel avslutas med en ordlista där viktiga begrepp förklaras. Böckerna har en modern och pedagogisk formgivning med mängder av fotografier, kartor och förtydligande illustrationer.

Fundament Samhällskunskap 8 börjar med mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Sedan följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer, dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från EU till riksdag, regioner och kommuner.

109 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955784

Sidor

144

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9 inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

Bokens första kapitel handlar om arbete och utbildning. Eleverna får läsa om olika yrken, utbildningar och vägar till arbetsmarknaden. Det följs av ett kapitel om samhällsekonomi innan fokus flyttas till global ekonomi och globala samhällsfrågor. Bokens avslutande kapitel handlar om olika typer av konflikter och hotbilder i världen.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955159

Sidor

144

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Lärarhandledning Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 9 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om samhällsresurser och fördelning samt globala samhällsfrågor och utmaningar.

Här finns konkreta tips på upplägg och övningar kopplade till bokens innehåll, intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar. Eleven ges möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och klara betygskriterierna. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801011

Sidor

162

Format

PDF

Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som förstelärare och lärare i SO-ämnena på högstadiet. Tiina har även varit handledare för lärare i Läslyftet och har därigenom utvecklat sin SO-undervisning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiina arbetar idag som rektor på en högstadieskola.

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen med mer än 15 års erfarenhet av undervisning på grundskola och gymnasium. Utöver läraryrket är Mikael en aktiv röst i den svenska skoldebatten och verksam som allt ifrån bloggare och författare till föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling, som fortbildning av lärare. Mikael arbetar idag som universitetsadjunkt och doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.

Produkter i serien

Per Eklund
Religion åk 7-9
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7-9
Mikael Bruér
Historia åk 7-9