Samhällskunskap Åk 7-9

Hem / Fundament Åk 7-9 / Samhällskunskap Åk 7-9

FUNDAMENT SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 7 – 9

Fundament Samhällskunskap är skriven av Tiina Hemberg. Serien består av en lärobok och en lärarhandledning per årskurs. Här kan du läsa mer om vad de olika böckerna innehåller samt se blädderprov.

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.

Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går sedan vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som inleds med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955012

Sidor

134

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 7 följer lärobokens fyra kapitel med fokus på det centrala innehållet om individer, gemenskaper, rättigheter och rättsskipning.

Till varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna använda sig av ämnesinnehållet i boken och diskutera kring begrepp, bygga upp sin förståelse för vad de innebär, men även reflektera och argumentera kring sin egen syn på frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, m.m. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna har fått träna på i uppgifterna. Testet utgör ett bra underlag för bedömning.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955135

Sidor

97

Format

PDF

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Utkast

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

Det inledande kapitlet tar upp mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Därefter följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer – dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från riksdag, regioner och kommuner till EU.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955142

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 8 följer lärobokens kapitel och omfattar det centrala innehållet om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

I lärarhandledningen finns konkreta tips på upplägg och övningar kopplade till bokens innehåll. Utöver begreppsträning handlar övningarna om att kritiskt analysera och granska nyheter, källkritik och diskussion kring politiska frågor. Här får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning. 

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955180

Sidor

126

Format

PDF

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

Boken inleds med ett kapitel om arbete och utbildning där eleverna får läsa om olika yrken, utbildningar och vägar till arbetsmarknaden. Det följs av ett kapitel om samhällsekonomi innan fokus övergår till global ekonomi och globala samhällsfrågor. Bokens avslutande kapitel handlar om konflikter och hotbilder i världen, olika typer av konflikter, problem och möjligheter.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955159

Sidor

144

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Lärarhandledning Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 9 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om samhällsresurser och fördelning samt globala samhällsfrågor och utmaningar.

I lärarhandledningen finns konkreta tips på upplägg och övningar kopplade till bokens innehåll. Dessutom finns här intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar. Här får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955210

Sidor

162

Format

PDF

Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som förstelärare och lärare i SO-ämnena på högstadiet. Tiina har även varit handledare för lärare i Läslyftet och har därigenom utvecklat sin SO-undervisning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiina arbetar idag som rektor på en högstadieskola.

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen med mer än 15 års erfarenhet av undervisning på grundskola och gymnasium. Utöver läraryrket är Mikael en aktiv röst i den svenska skoldebatten och verksam som allt ifrån bloggare och författare till föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling, som fortbildning av lärare. Mikael arbetar idag som universitetsadjunkt och doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.

Produkter i serien

Per Eklund
Religion åk 7-9
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7-9
Mikael Bruér
Historia åk 7-9