Läromedel åk 7–9

Läromedel åk för 7–9

Här hittar du vårt utbud av läromedel för åk 7–9.

Fundament Samhällskunskap 7-9

Fundament Samhällskunskap är skriven av Tiina Hemberg och Mikael Bruér. Serien består av grundböcker och lärarhandledningar inklusive elevövningar.

Fundament Geografi 7–9

Fundament Geografi är skriven av Ingemar Wiklund. Serien består av grundböcker och lärarhandledningar inklusive elevövningar.

Fundament Historia 7–9

Fundament Historia är skriven av Mikael Bruér. Serien består av grundböcker och lärarhandledningar inklusive elevövningar.

Fudament Religion 7–9

Fundament Religion är skriven av Per Eklund. Serien består av grundböcker och lärarhandledningar inklusive elevövningar.

Erbjudande!

Beställ ett klasspaket och få en lärarhandledning på köpet

Just nu får du en digital lärarhandledning på köpet när du beställer 20 grundböcker av Fundament SO 7–9.