Läsprepparna

Läsning är en avancerad förmåga som tar lång tid att lära sig och för vissa är det extra kämpigt. Att börja bygga grunden tidigt, redan innan skolstart, är därför en värdefull investering i barnets framtid. Böckerna i serien LÄSPREPPARNA utgår från forskning och syftet är att förbereda barnet så mycket som möjligt inför lässtart. Tillsammans med dig som vuxen blir böckerna ett hjälpmedel för att utveckla de färdigheter som behövs för att bygga en bra grund.

Tre kategorier i serien LÄSPREPPARNA

Med hjälp av ljud- och ordlekar slussar böckerna i serien Läsprepparna obemärkt in barnen i en värld med bokstäver, språkljud och ord. Böckerna är indelade i tre kategorier:

 

Följ barnets läsutveckling

LÄSPREPPARNAS-tågmodell är ett verktyg som illustrerar de olika stegen i barns läsutveckling. Från att börja intressera sig för språkets ljud till att läsa flytande utan ansträngning. Den kan användas av föräldrar, pedagoger och andra som vill stödja barns lärande.

Ladda ner tågresan som pdf via länken nedan.

Vad är LÄSPREPPARNA?

 I filmen presenterar författaren Susanna Cabander och illustratören Anna Lagerström syftet med serien.

”Det är oerhört viktigt att barnen redan i fyra–femårsåldern får bygga upp en ordentlig grund till läsning. Det handlar om att ge dem en ärlig chans att lyckas.”

Susanna Cabander

Viktigt att komma igång tidigare med barns läsning!

Vi har hört många gånger hur viktigt det är med högläsning för barn. Det förbättrar både deras ordförråd och deras förmåga att förstå sin omvärld. Men visste du att det också är viktigt att börja förbereda barn att lära sig läsa redan när de är i förskoleåldern? Redan när barnen är fyra år är det bra att börja preppa och peppa dem på olika sätt.

Det konstateras om och om igen. Vi har en läskris i Sverige. Undersökning efter undersökning visar att läsförmågan bland barn och unga dalar. Vad ska man göra? Vad kan man göra som förälder? Att ha en bra läsförmåga – att kunna läsa rätt och snabbt och förstå det man läser – är nyckeln till nästan allt. Du kanske inte tänker på det, men till och med i matte är det viktigt. ”När du ställs inför ett lästal i matten är det viktigt att du förstår texten och kan dra rätt slutsats om vilket problem det är som ska lösas.”, säger logopeden Susanna Cabander som har lång erfarenhet av att utveckla hjälpmedel för att lära barn läsa.

”I Sverige är det tänkt att barnen ska knäcka läskoden i sex–sju årsåldern. Det är i förskoleklass man börjar med läsförberedande aktiviteter som bokstavkännedom och att ljuda. Men det är sent att göra det först då. Läsning är en avancerad förmåga som tar tid att lära sig och för vissa barn är det extra kämpigt. Man kan, och bör, börja tidigare. Redan i förskolan”, säger Susanna Cabander.

 

Problemet är att de flesta förskolor varken har material eller kunskap om hur man gör för att på ett roligt och pedagogiskt sätt slussa in barnen i en värld med ljud och bokstäver. Föräldrarna har inte heller kunskap eller hjälpmedel. Susanna Cabander brinner för frågan om barns läsinlärning och har därför tagit fram flera material som är lättanvända för just förskolepedagoger och föräldrar. Nu senast har hon skapat bokserien Läsprepparna.

Varje bok hjälper till att utveckla en viktig läsrelaterad förmåga, hela tiden på ett roligt sätt, med hjälp av exempelvis rim och lekar med ljud och ord:

• I boken med blå rygg övar man på att höra och känna igen språkljud
• I boken med orange rygg får man bekanta sig med bokstäver och deras ljud
• I boken med rosa rygg stärker man på ett finurligt sätt sitt ordförråd

I varje bok finns enkla instruktioner och tips till föräldrar. Susanna Cabander ser det som sitt bidrag till att lösa Sveriges läskris. Det finns många studier som visar att läsinlärningen gynnas hos barn som börjat förberedas tidigt och på rätt sätt inför lässtart. Barnen har lättare att ta till sig läsundervisningen i skolan, lyckas med sin läsning i större utsträckning och har bättre läsförståelse när de går i lågstadiet. Det ger en stabil skjuts för att lyckas i skolan, och i livet.

”Att uppleva att det är jobbigt att läsa är som ett stort hinder. Inte bara i skolan. Genom hela livet matas vi med kunskap och information via text. Att inte vara bra på att läsa gör att du heller inte orkar eller vill läsa, och den negativa spiralen är ett faktum. Du hamnar efter alltmer. Och du kan inte vara källkritisk om du inte orkar kolla och läsa andras texter. Tänk vilken fördel man har i livet när man kan läsa snabbt och rätt och förstå det man läser.”

Böcker i serien LÄSPREPPARNA

Vad låter lika?

Gissa ordet!

Hej Bokstav!

Vad låter lika?

Vad låter lika? är första boken i L-kategorin. Det är en bok som ger barnet möjlighet att bekanta sig med rim och bilda en förståelse för att språket har två sidor – en betydelse- och en ljudmässig. Den insikten är en viktig milstolpe i läsutvecklingen.

Pris: 129 kr

ISBN: 9789180382106
Sidor: 32
Boktyp: Inbunden
Format: 203 x 203 mm

Gissa ordet!

Gissa ordet! är första boken i S-kategorin. Genom en gissningslek med ledtrådar och tillhörande illustrationer uppmanas barnet att lista ut vilka ord ledtrådarna syftar på. Att associera fram ord genom beskrivande ledtrådar bidrar till att barnet gör fler kopplingar mellan orden, vilket stärker ordförrådet.

Pris: 129 kr

ISBN: 9789180382946
Sidor: 32
Boktyp: Inbunden
Format: 203 x 203 mm

Hej bokstav!

Hej bokstav! är ingen vanlig ABC-bok. I denna första bok i Ä-kategorin presenteras Aa, Ss, Ll, Oo, Rr, Ee, Nn, Ii, Vv och Mm. Anledningen till att LÄSPREPPARNA börjar med just dessa bokstäver beror på att de tillhör de vanligaste bokstäverna i svenskan, och att deras ljud är lätta att uppfatta. Det är därför man brukar börja med de bokstäverna när man ska lära sig läsa. Bokens fokus ligger på att lära barnen hur bokstäverna ser ut och låter. Formen och ljudet illustreras med både text och bild, och barnen lär sig att koppla ihop dem. Fler böcker planeras för att täcka in hela alfabetet.

Pris: 129 kr

ISBN: 9789180383899
Sidor: 32
Boktyp: Inbunden
Format: 203 x 203 mm

Susanna Cabander och Anna Lagerström

Susanna Cabander är kommunikatör, logoped och författare och har ett stort intresse för hur man kan hjälpa barn i sin tidiga läsutveckling och göra läsforskningen mer praktiskt tillgänglig. Hon har tidigare skapat läromedel som hjälper barn i sin tidiga läsinlärning genom serien Hur låter bokstaven? som blivit populär bland såväl barn och föräldrar som pedagoger. Hennes drivkraft ligger främst i att skapa hjälpmedel som både är roliga och inspirerande för barnen att använda samtidigt som de ger dem en tydlig skjuts framåt i deras läsutveckling.

Anna Lagerström är en mångsidig illustratör med ett öga för roliga detaljer och ett sinne för det pedagogiskt finurliga. Hon har illustrerat såväl barnböcker som läroböcker, bl.a. för Tukan läromedel.