Fundament Åk 7–9

Fundament

Ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel för åk 7–9

Hem / Fundament Åk 7–9

Fundament är en tydlig och väl strukturerad läromedelsserie som utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och säkerställer att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor. Läromedlet reviderades 2022 och finns som både årskursböcker och stadieböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Språk- och kunskapsutveckling

Fundament sätter språk- och kunskapsutveckling i fokus. Serien består av grundböcker, lärarhandledningar och mängder av utvecklande elevövningar i de fyra SO-ämnena religion, samhällskunskap, historia och geografi. Övningarna är kopplade till grundbokens text och skapar lust och variation i inlärningen av kunskaper och förmågor. Fundament har en stark koppling till Lgr22. Författarna har djupa ämneskunskaper och mångårig pedagogisk erfarenhet. Läromedlet är granskat av specialister i respektive ämne.

Tydlighet

Högstadieelever behöver läsa böcker med ett såväl korrekt som levande språk, och texterna i Fundament är därför noga genomarbetade och målgruppsanpassade. Läromedlet har ambitionen att förklara istället för att förenkla, och ett medvetet språkarbete är det medel med vilket målet uppnås. Nyckeln är tydlighet.

Strukturerade grundböcker

Relevanta begrepp markeras i texten och förklaras i marginalen och/eller i ordlistan. Läsförståelsefrågor hjälper eleven att löpande tillägna sig kunskapen. Formgivningen har en enkel struktur, och böckerna är fyllda med klargörande fotografier, överskådliga kartor och illustrationer som både fördjupar och stimulerar.

Prova Fundament stadieböcker

Är du nyfiken på Fundament stadieböcker och vill kika i materialet? Beställ digitala provexemplar redan idag!

Fundament

Ett läromedel skolan har råd med

Vi på Tukan läromedel vill att alla skolor ska ha råd att förse sina elever med kvalitetsläromedel och därmed bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. En av anledningarna till att vi valde att satsa på läromedel var att vi såg att skolor idag har ytterst begränsade resurser och inte har råd att köpa in läromedel. Detta problem har vi ödmjukt försökt ta oss an. Fundament erbjuder hög kvalitet till ett lågt pris, ett läromedel skolan har råd med.

Lgr22

Fundament stadieböcker är reviderade utifrån det centrala innehållet i Lgr22. Fundaments årskursböcker togs fram utifrån det förslag om nya kursplaner som då var aktuellt. Därför stämmer innehållet i huvudsak överens med det centrala innehållet och betygskriterierna i Lgr22. Stadieboken i geografi har dock kompletterats med ett kapitel om vittring och erosion samt ett avsnitt om Europas namngeografi, båda avsedda i första hand för åk 7. Detta material kan ni som använder Fundament Geografi årskursböcker kostnadsfritt ta del av genom att klicka på länkarna nedan.

Bokens upplägg

  • Smarta lässtrategier och en modell för källkritik inleder varje bok.
  • Mängder av fördjupande kartor, spännande fotografier och stimulerande illustrationer stödjer inlärningen.
  • Ordlista avslutar varje kapitel. Kan användas både för begreppsförståelse och för att befästa den kunskap som presenterats.
  • Språk och formgivning präglas av tydlighet.
  • Läsförståelsefrågor underlättar inlärningen.
  • Metoder och arbetssätt presenteras.
  • Kapitelstarten talar om vad eleverna ska lära sig.

 

Lässtrategierna hjälper eleverna i arbetet med bokens texter.

 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad eleven kommer att få lära sig.

 

Texten är indelad i korta avsnitt med instuderingsfrågor. Ord och begrepp markeras och förklaras. Bilder förtydligar och ger stöd.

 

Ordlistan i slutet av varje kapitel sammanfattar ord och begrepp.

Smarta lärarhandledningar och övningar

Lärarhandledningarna erbjuder stöd för läraren i form av bland annat läsårsplanering, bedömningshjälp och överskådlig redovisning av övningarnas koppling till det centrala innehållet och betygskriterierna. Materialet innehåller mängder av stimulerande elevövningar på flera nivåer, allt ifrån intressanta språk- och kunskapsutvecklande uppgifter till instuderingsfrågor, begreppsträning och kluriga utmaningar som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel hör ett test, som kan användas för repetition eller som underlag för bedömning. Tillsammans skapar grundbok och lärarhandledning möjlighet till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat till betygskriterierna.

• Fördjupning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Fördjupning om bedömning av SO-ämnen. Se webbinariet där författaren Mikael Bruér berättar om bedömning här.
• Planeringshjälpen ”Året runt på 25 moment”.
• Upp till 60 övningar i varje ämne och årskurs – smarta, roliga och varierade, för alla kunskapsnivåer.
• Matris som visar övningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier.
• Förslag på hur lärare och elev kan arbeta med övningarna.
• Kapiteltest som repetition och stöd för bedömning.
• Tips till eleverna för bättre studieresultat.

Vad säger lärarna om Fundament?

“Våra elever tycker Fundament-seriens läroböcker är lätta att arbeta med. Det är ett bra upplägg med text varvat med frågor. Vi uppskattar även att det finns en lärobok för varje årskurs.”
Sanna Hemström
Hälsinggårdsskolan Falun
“Vi valde Fundament för att det var nytt, fräscht och byggt på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt vilket gör det lättare för elever att ta till sig innehållet. Lärarhandledningen innehåller många bra övningar.”
Janet Moberg
Hagaskolan Sundsvall

Produkter ur serien

Tiina Hemberg, Mikael Bruér
Samhällskunskap åk 7–9
Geografi stadiebok
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7–9
Mikael Bruér
Historia åk 7–9
Per Eklund
Religion åk 7–9