Fundament Åk 7-9

Fundament

Ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel för åk 7–9

Hem / Fundament Åk 7-9

Fundament utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna klarar kunskapskraven och utvecklar förmågorna i respektive ämne. Läroböckerna har en tydlig struktur med språk- och kunskapsutveckling i fokus.

Ger alla elever möjlighet att uppnå kunskapskraven

Fundament ger alla elever möjlighet att uppnå kunskapskraven och utveckla de förmågor som krävs. Eleverna får på ett varierande sätt läsa om och öva på det centrala innehållet och använda det i ett sammanhang som utvecklar förmågorna.

Språk- och kunskapsutveckling i fokus

Fundament har ett språk- och kunskapsutvecklande fokus hela vägen – från lärobok till lärarhandledning. Texterna är noggrant bearbetade för att underlätta förståelsen, begrepp är markerade och förklarade i anslutning till texten och bilder förtydligar och ger stöd.

Ett läromedel skolan har råd med

Med Fundament vill vi till ett lågt pris erbjuda ett läromedel av hög kvalitet, skrivet av erfarna författare och kvalitetsgranskat. Vi vill att alla skolor ska ha råd att förse sina elever med egna läroböcker och därmed ge dem bättre förutsättningar att uppfylla kunskapskraven.

Läroböckernas upplägg

  • Varje bok inleds med ett avsnitt om lässtrategier som eleverna kan använda under arbetet med texterna i boken.
  • Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.
  • Innehållet är lättläst med fokus på att förklara istället för att förenkla.
  • Texten är indelad i korta avsnitt där viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.
  • Med hjälp av instuderingsfrågor efter varje avsnitt, kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.
  • Varje kapitel avslutas med en ordlista som hjälper elevens förståelse för kapitlets begrepp.
  • Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer lyfter innehållet och stödjer inlärningen.

 

Lässtrategierna hjälper eleverna i arbetet med bokens texter.

 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad eleven kommer att få lära sig och kopplingen till det centrala innehållet.

 

Texten är indelad i korta avsnitt med instuderingsfrågor. Ord och begrepp markeras och förklaras. Bilder förtydligar och ger stöd.

 

Ordlistan i slutet av kapitlet sammanfattar kapitlets ord och begrepp.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna utgör ett viktigt komplement till läroböckerna och är ett värdefullt stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och underlätta bedömningen av elevernas kunskaper. De innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns här intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel finns ett test kopplat till de delar av det centrala innehållet som behandlats. Det fungerar som repetition, testar elevernas kunskap och förståelse och är ett stöd för bedömning. Med hjälp av lärarhandledningen ges eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven.

Vad säger lärarna om Fundament?

“Våra elever tycker Fundament-seriens läroböcker är lätta att arbeta med. Det är ett bra upplägg med text varvat med frågor. Vi uppskattar även att det finns en lärobok för varje årskurs.”
Sanna Hemström
Hälsinggårdsskolan Falun
“Vi valde Fundament för att det var nytt, fräscht och byggt på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt vilket gör det lättare för elever att ta till sig innehållet. Lärarhandledningen innehåller många bra övningar.”
Janet Moberg
Hagaskolan Sundsvall

Produkter ur serien

Tiina Hemberg, Mikael Bruér
Samhällskunskap åk 7-9
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7-9
Mikael Bruér
Historia åk 7-9
Per Eklund
Religion åk 7-9