Fundament Åk 7–9

Fundament

SO med språk- och kunskapsutveckling i fokus för åk 7–9

Hem / Fundament Åk 7–9

Fundament är en tydlig och strukturerad SO-serie med språk- och kunskapsutveckling i fokus.

Alla böcker utgår från det centrala innehållet i Lgr 22.

Språk- och kunskapsutveckling

Fundament sätter språk- och kunskapsutveckling i fokus. Serien består av grundböcker, lärarhandledningar och mängder av utvecklande elevövningar i de fyra SO-ämnena religion, samhällskunskap, historia och geografi. Övningarna är kopplade till grundbokens text och skapar lust och variation i inlärningen av kunskaper och förmågor. Fundament har en stark koppling till Lgr22. Författarna har djupa ämneskunskaper och mångårig pedagogisk erfarenhet. Läromedlet är granskat av specialister i respektive ämne.

Tydlighet

Högstadieelever behöver läsa böcker med ett såväl korrekt som levande språk, och texterna i Fundament är därför noga genomarbetade och målgruppsanpassade. Läromedlet har ambitionen att förklara istället för att förenkla, och ett medvetet språkarbete är det medel med vilket målet uppnås. Nyckeln är tydlighet.

Strukturerade grundböcker

Relevanta begrepp markeras i texten och förklaras i marginalen och/eller i ordlistan. Läsförståelsefrågor hjälper eleven att löpande tillägna sig kunskapen. Formgivningen har en enkel struktur, och böckerna är fyllda med klargörande fotografier, överskådliga kartor och illustrationer som både fördjupar och stimulerar.

Förbered dig inför höstterminen!

Just nu får du en digital lärarhandledning på köpet när du beställer 20 grundböcker av Fundament SO 7–9.

Beställ provexemplar av Fundament stadieböcker

Är du högstadielärare i SO och vill utvärdera Fundament-seriens stadieböcker? Vi skickar gärna ett digitalt provexemplar. Klicka på länken nedan för att ta del av digitala provexemplar.

Beställ provexemplar av Fundament årskursböcker

Är du högstadielärare i SO och vill utvärdera Fundament-seriens årskursböcker? Vi skickar gärna ett digitalt provexemplar. Klicka på länken nedan för att ta del av digitala provexemplar.

Grundbokens upplägg

Grundboken har en tydlig struktur som lyfter språket och stödjer inlärningen. Texterna är noga genomarbetade och målgruppsanpassade. Tanken är att förenkla i stället att förklara och att skapa en grund för medvetet arbete med språk- och kunskapsutveckling.

  • Smarta lässtrategier och en modell för källkritik inleder varje bok.
  • Kapitelstarten tydliggör för eleverna vad de ska lära sig.
  • Texterna är noga bearbetade och viktiga begrepp förklaras i marginalen.
  • Texten är indelad i korta avsnitt med läsförståelsefrågor som utgör stöd för inlärningen.
  • En ordlista avslutar varje kapitel, vilket hjälper och befäster elevernas begreppsförståelse.
  • Mängder av fördjupande kartor, spännande fotografier och stimulerande illustrationer stödjer inlärningen.

 

Lässtrategierna hjälper eleverna i arbetet med bokens texter.

 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad eleven kommer att få lära sig.

 

Texten är indelad i korta avsnitt med instuderingsfrågor. Ord och begrepp markeras och förklaras. Bilder förtydligar och ger stöd.

 

Ordlistan i slutet av varje kapitel sammanfattar ord och begrepp.

Smarta lärarhandledningar och övningar

Lärarhandledningarna erbjuder stöd för läraren i form av bland annat läsårsplanering, bedömningshjälp och överskådlig redovisning av övningarnas koppling till det centrala innehållet och betygskriterierna. Materialet innehåller mängder av stimulerande elevövningar på flera nivåer, allt ifrån intressanta språk- och kunskapsutvecklande uppgifter till instuderingsfrågor, begreppsträning och kluriga utmaningar som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel hör ett test, som kan användas för repetition eller som underlag för bedömning. Tillsammans skapar grundbok och lärarhandledning möjlighet till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat till betygskriterierna.

• Fördjupning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Fördjupning om bedömning av SO-ämnen. Se webbinariet där författaren Mikael Bruér berättar om bedömning här.
• Planeringshjälpen ”Året runt på 25 moment”.
• Upp till 60 övningar i varje ämne och årskurs – smarta, roliga och varierade, för alla kunskapsnivåer.
• Matris som visar övningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier.
• Förslag på hur lärare och elev kan arbeta med övningarna.
• Kapiteltest som repetition och stöd för bedömning.
• Tips till eleverna för bättre studieresultat.

Ett läromedel skolan har råd med

Vi på Tukan läromedel verkar för att alla skolor ska ha råd att förse sina elever med kvalitetsläromedel och därmed ge dem bättre förutsättningar att möta de krav som ställs. Fundament erbjuder hög kvalitet till ett lågt pris, ett läromedel skolan har råd med.

Alla grundböcker är reviderade och framtagna utifrån Lgr22.

Även den första upplagan av årskursböckerna stämmer i huvudsak överens med de nya kursplanerna, men böckerna har fått vissa kompletteringar. Det gäller framför allt Geografi åk 7. Du som använder första upplagan av boken kan kostnadsfritt ta del av dessa kompletteringar genom länken nedan.

Vad säger lärarna om Fundament?

“Våra elever tycker Fundament-seriens läroböcker är lätta att arbeta med. Det är ett bra upplägg med text varvat med frågor. Vi uppskattar även att det finns en lärobok för varje årskurs.”
Sanna Hemström
Hälsinggårdsskolan Falun
“Vi valde Fundament för att det var nytt, fräscht och byggt på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt vilket gör det lättare för elever att ta till sig innehållet. Lärarhandledningen innehåller många bra övningar.”
Janet Moberg
Hagaskolan Sundsvall

Fundament-serien

Tiina Hemberg, Mikael Bruér
Samhällskunskap
Geografi stadiebok
Ingemar Wiklund
Geografi
Mikael Bruér
Historia
Per Eklund
Religion