Om oss

Om oss

Tukan förlag läromedel

Tukan förlag läromedel är ett systerförlag till Tukan förlag, som är ett av Sveriges största förlag inom allmänlitteratur. Tukan förlag har en bred och färgstark barn- och vuxenutgivning full av kunskap, inspiration och underhållning. Vår grundidé har alltid varit att ge ut böcker av hög kvalitet till lågt pris. Nu tar vi med oss denna idé in i läromedelsutgivningen.

På Tukan förlag läromedel skapar vi kvalitativa läromedel till så konkurrenskraftiga priser att alla skolor har råd att förse sina elever med egna läroböcker och därmed ge dem bättre förutsättningar att uppfylla skolans kunskapskrav. Vår vision är att Tukan förlag läromedel ska skapa läromedel som alla skolor har råd med och på så vis bidra till en likvärdig skola där lärandet sker på lika villkor.

Tukan förlag läromedels utgivning utgår alltid från läroplanens centrala innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Läromedlen har en modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.

 

Miljö och hållbarhet

Utöver ett tydligt fokus på kvalité och pris så är miljö ett område där vi vill utmärka oss. Tukan förlag läromedel har en omfattande uppförandekod som ställer höga krav på våra leverantörer att täcka samtliga viktiga hållbarhetsaspekter inom arbetsförhållanden, sociala villkor, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Fundament-serien trycks i Estland/Baltikum för att minimera transporterna till Sverige och det är ett tryckeri vi har god insyn i. Böckerna trycks på FSC-certifierat papper och tryckeriet är certifierade genom ISO-9001 och ISO-14001.

Följ oss