Om oss

Om oss

 

Tukan läromedel

Tukan läromedel är ett systerförlag till Tukan förlag, som är ett av Sveriges största förlag inom allmänlitteratur. Tukan förlag har en bred och färgstark barn- och vuxenutgivning full av kunskap, inspiration och underhållning. Vår grundidé har alltid varit att ge ut böcker av hög kvalitet till lågt pris. Nu tar vi med oss denna idé in i läromedelsutgivningen.

På Tukan läromedel skapar vi läromedel av hög kvalitet till så konkurrenskraftiga priser att alla skolor har råd att förse sina elever med egna läroböcker och därmed ge dem bättre förutsättningar att nå de kunskaper som krävs. Vår vision är att skapa inspirerande läromedel som alla skolor har råd med. På så vis vill vi bidra till en likvärdig skola där lärandet sker på lika villkor.

Tukan läromedels utgivning utgår alltid från läroplanens innehåll med kursplaner och betygskriterier. Läromedlen har en modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.

 

Miljö och hållbarhet

Utöver ett tydligt fokus på kvalitet och pris är miljö ett område där vi vill utmärka oss. Tukan läromedel har en omfattande uppförandekod som ställer höga krav på våra leverantörer att täcka samtliga viktiga hållbarhetsaspekter inom arbetsförhållanden, sociala villkor, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Våra läromedel trycks på ett sätt där vi tar hänsyn till miljö och hållbarhet och minimerar transporter.

Kontakt

Har du idéer, frågor eller synpunkter på våra läromedel?
Klicka på länken nedan för att läsa mer om hur du kan kontakta oss:
Kontakta oss

Följ oss