Tukan Engelska

Hem / Tukan Engelska

Tukan Engelska

Ett helt nytt basläromedel i engelska för årskurs 1–3.
Allt du behöver för din undervisning i engelska.

Tukan Engelska är ett helt nytt basläromedel i engelska för årskurs 1–3. Elevboken är en allt-i-ett-bok där eleverna får öva på ord och fraser i lekfulla övningar utifrån olika teman.

Boken är indelad i två nivåer, Step 1 och Step 2, vilket gör att den kan användas i fl era årskurser oavsett när ni börjar läsa engelska. Till boken finns en lärarhandledning och en lärarwebb med mängder av tips och stöd kring hur du kan arbeta med uppslagen i elevboken.

Tukan Engelska

Elevboken

Varje kapitel i elevboken, Tukan Engelska Workbook, tar upp ett elevnära tema. Arbetet med varje tema utgår ifrån lärarhandledningens lektionsupplägg. Här får du stegvisa anvisningar kring hur du introducerar och arbetar med uppslagen i boken. Här finns också tips på sånger, lekar och gemensamma aktiviteter.

Elevboken innehåller 14 kapitel med elevnära teman. Vissa kapitel återkommer och används i både Step 1 och Step 2, andra hör endast till en nivå. I elevboken får eleverna öva på ord och begrepp på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns många parövningar, sånger och spel som ger eleverna möjlighet att öva och använda språket tillsammans. Vissa sidor innehåller hörövningar som ni gör gemensamt och andra övningar arbetar eleven med självständigt. Arbetet med bokens texter och uppgifter är lätt att anpassa utifrån klassens och den enskilda elevens behov.

Uppslag

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen vägleder dig i hur du arbetar med övningarna i boken och hur du kompletterar med lekar och aktiviteter som ger varierande språkträning. Den har ett tydligt lektionsupplägg kring varje uppslag med sånger, ordträning och aktiviteter som anknyter till temat. Här finns även en målbeskrivning och tips kring hur du kan utvärdera vad eleverna lärt sig. En tydlig matris ger dig en översikt över de olika kapitlen och hur de är kopplade till läroplanen. I lärarhandledningen ingår tillgång till ljudfiler.

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.
Det digitala lärarpaketet består av:

  • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
  • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
  • Extra texter/berättelser till varje kapitel
  • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar

Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken, Workbook. Paketet säljs per lärare som årslicens.

Lärarwebb

Få ett provexemplar!

Här kan du beställa ett exemplar för utvärdering av Tukan Engelska Workbook Step 1+2.

Beställ provexemplar

Tukan Engelska Workbook Step 1+2

Tukan Engelska Workbook Step 1+2

Tukan Engelska är ett basläromedel för årskurs 1-3. Boken är indelad i två nivåer, Step 1 och Step 2 och kan därför följa med eleven under flera årskurser. I en del kapitel är övningarna nivåindelade, medan andra kapitel är specifikt kopplade till en nivå. Det finns även mer utmanande uppgifter som är markerade med ett ekollon.

Tukan Engelska Workbook Step 1+2 är en allt-i-ett-bok där eleverna får lära sig språket på ett lekfullt sätt i uppgifter som aktiverar och engagerar. Boken innehåller 14 kapitel med elevnära teman. I anknytning till temat övas ord och fraser på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns gemensamma övningar, parövningar, sånger och spel som ger eleverna möjlighet att använda språket tillsammans.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955555

Sidor

152

Format

210 x 297 mm

Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning

Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning

Med Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning planerar du enkelt din undervisning. Här finns tydliga mål och lektionsupplägg kring varje uppslag i elevboken, Workbook. Förutom anvisningar till uppgifterna i boken hittar du ramsor, sånger, muntliga övningar, lekar och mycket annat. I lärarhandledningen ingår tillgång till ljudfiler.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955562

Sidor

180

Format

190 x 240 mm

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.

Det digitala lärarpaketet består av:

  • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
  • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
  • Extra texter/berättelser till varje kapitel
  • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar

Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken, Workbook.

Licensen gäller för en lärare i 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

978-91-88955-63-0