Tukan Engelska

Hem / Tukan Engelska

Tukan Engelska

Varierande språkinlärning med kommunikation i fokus

Tukan Engelska är ett nytt basläromedel i engelska för åk 1–3. Våren 2022 kom den första boken, Tukan Engelska Step 1+2, som redan har blivit populär och används i många skolor. Nu kommer nästa bok i serien, Tukan Engelska Step 3. 

I Tukan Engelska ligger fokus på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket. Elevböckerna är allt-i ett-böcker där eleverna utifrån olika teman får möta texter, ord och fraser. Läromedlet är indelat i nivåer, Step 1, 2 och 3 vilket gör att det kan användas oavsett i vilken årskurs ni börjar läsa engelska. 

I lärarhandledningen hittar du tydliga lektionsupplägg kring bokens uppslag med mängder av tips kring hur du kan arbeta med materialet i klassrummet.

I det digitala lärarpaketet, Tukan Digital finns alla texter, ljud och sånger för att projiceras och användas tillsammans med eleverna i klassrummet.

Har du köpt Tukan Engelska?
För dig som inte använder det digitala lärarpaketet finns ljudfiler och sånger tillgängliga här:
Tukan Engelska Step 1–2 ljudfiler
Tukan Engelska Step 3 ljudfiler

 

Läs ett provexemplar!

Här kan du beställa ett digitalt provexemplar för utvärdering av Tukan Engelska Workbook Step 1+2 och Step 3.

Beställ provexemplar

Elevboken

I elevböckerna får eleverna utifrån olika teman öva på språket på ett lekfullt sätt. Arbetet med varje tema utgår ifrån lärarhandledningens lektionsupplägg. Här får du stegvisa anvisningar kring hur du introducerar och arbetar med uppslagen i boken. Här finns också tips på sånger, lekar och gemensamma aktiviteter.

Tukan Engelska Step 1+2 är tänkta att användas de två första årskurserna som eleverna läser engelska. De första kapitlen i boken finns i två nivåer, Step 1 och Step 2, övriga hör endast till Step 2. I elevboken får eleverna öva på ord och begrepp på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns många parövningar, sånger och spel som ger eleverna möjlighet att öva och använda språket tillsammans. Vissa sidor innehåller hörövningar som ni gör gemensamt och andra övningar arbetar eleven med självständigt. Arbetet med bokens uppgifter är lätt att anpassa utifrån klassens och den enskilda elevens behov.

Tukan Engelska Step 3 innehåller fler texter av olika slag, allt ifrån berättande texter till faktatexter, dikter och pjäser. Till texterna finns en mängd roliga uppgifter där eleverna får vidareutveckla sina språkkunskaper genom samtal, hör- och skrivövningar. Varje kapitel avslutas med en grammatikdel som tar upp och övar något som eleverna mött i kapitlets texter. Det finns även ett uppslag med Fun facts och uppgifter där eleverna själva får ta reda på svaret. För de elever som behöver finns mer utmanande uppgifter vilket gör materialet lätt att individanpassa.

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.
Det digitala lärarpaketet består av:

 • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
 • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
 • Extra texter/berättelser till varje kapitel
 • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar

Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken, Workbook. Paketet säljs per lärare som årslicens.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen vägleder dig i hur du arbetar med övningarna i boken och hur du kompletterar med lekar och aktiviteter som ger varierande språkträning. Den har ett tydligt lektionsupplägg kring varje uppslag med sånger, ordträning och aktiviteter som anknyter till temat. Här finns även en målbeskrivning och tips kring hur du kan utvärdera vad eleverna lärt sig. En tydlig matris ger dig en översikt över de olika kapitlen och hur de är kopplade till läroplanen. I lärarhandledningen ingår tillgång till ljudfiler som du hittar här:

Tukan Engelska Step 1–2 ljudfiler
Tukan Engelska Step 3 ljudfiler

Tukan Engelska Workbook Step 1+2

Tukan Engelska Workbook Step 1+2

Tukan Engelska är ett basläromedel för årskurs 1-3. Boken är indelad i två nivåer, Step 1 och Step 2 och kan därför följa med eleven under flera årskurser. I en del kapitel är övningarna nivåindelade, medan andra kapitel är specifikt kopplade till en nivå. Det finns även mer utmanande uppgifter som är markerade med ett ekollon.

Tukan Engelska Workbook Step 1+2 är en allt-i-ett-bok där eleverna får lära sig språket på ett lekfullt sätt i uppgifter som aktiverar och engagerar. Boken innehåller 14 kapitel med elevnära teman. I anknytning till temat övas ord och fraser på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns gemensamma övningar, parövningar, sånger och spel som ger eleverna möjlighet att använda språket tillsammans.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955555

Sidor

152

Format

210 x 297 mm

Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning

Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning

Med Tukan Engelska Step 1+2 Lärarhandledning planerar du enkelt din undervisning. Här finns tydliga mål och lektionsupplägg kring varje uppslag i elevboken, Workbook. Förutom anvisningar till uppgifterna i boken hittar du ramsor, sånger, muntliga övningar, lekar och mycket annat. I lärarhandledningen ingår tillgång till ljudfiler: Tukan Engelska Step 1–2 ljudfiler

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955562

Sidor

180

Format

190 x 240 mm

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

Tukan Engelska Step 1+2 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.

Det digitala lärarpaketet består av:

 • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
 • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
 • Extra texter/berättelser till varje kapitel
 • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar

Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken, Workbook.

Licensen gäller för en lärare i 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

978-91-88955-63-0

Tukan Engelska Step 3 Workbook + Textbook

Tukan Engelska Step 3 Workbook + Textbook

Tukan Engelska är ett nytt basläromedel där fokus ligger på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket. Elevböckerna är allt-i ett-böcker där eleverna utifrån olika teman får möta texter, ord och fraser. Läromedlet är indelat i nivåer, Step 1, 2 och 3 vilket gör att det kan användas oavsett i vilken årskurs ni börjar läsa engelska.

I Tukan Engelska Step 3 får eleverna möta fler texter av olika slag, allt ifrån berättande texter till faktatexter, dikter och pjäser. Boken innehåller 10 kapitel med elevnära teman. I anknytning till temat övas ord och fraser på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns även grammatik och en mängd roliga uppgifter där eleverna får vidareutveckla sina språkkunskaper.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955685

Sidor

160

Format

210 x 297 mm

Tukan Engelska Step 3 Lärarhandledning

Tukan Engelska Step 3 Lärarhandledning

Med Tukan Engelska Step 3 Lärarhandledning planerar du enkelt din undervisning. Här finns tydliga mål och lektionsupplägg kring varje uppslag i elevboken. Förutom anvisningar till uppgifterna i boken hittar du ramsor, sånger, muntliga övningar, lekar och mycket annat. I lärarhandledningen ingår tillgång till ljudfiler: Tukan Engelska Step 3 ljudfiler

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801028

Format

PDF

Tukan Engelska Step 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Engelska Step 3 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.

Det digitala lärarpaketet består av:

 • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
 • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
 • Extra material till varje kapitel
 • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar
 • Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken.

Licensen gäller för en lärare i 1 år.


ISBN

9789189801035