Tukan Engelska

Hem / Tukan Engelska

Tukan Engelska åk 1-3

Varierande språkinlärning med kommunikation i fokus

Få Tukan Digital på köpet när du beställer ett klasspaket!

Beställ ett klasspaket som innehåller 20 grundböcker och få en årslicens av Tukan Digital på köpet.

Följande ingår i paketet:

  • Tukan Engelska Grundbok: 20 st. Du väljer själv mellan Step 1+2 och Step 3.
  • Tukan Engelska Digitalt lärarpaket Licens 12 mån (värde 495 kr):
    – 1 lärarlicens
    – Lärarhandledning, digital version
    – Klassrumsbok att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar, inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
    – Read & Enjoy: Småböcker att läsa tillsammans

Paketpris: 1 960 kr

Köp klasspaket Step 1-2

Köp klasspaket Step 3

 

Erbjudandet gäller endast beställningar gjorda senast 31 augusti 2024.
För att beställa privat klicka här.
Erbjudandet gäller grundböckerna Step 1+2 och Step 3.

Tukan Engelska är ett nytt basläromedel i engelska för årskurs 1–3. Läromedlet är indelat i nivåer, Step 1, 2 och 3 vilket gör att det kan användas oavsett i vilken årskurs ni börjar läsa engelska.

I Tukan Engelska ligger fokus på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket. Elevböckerna är allt-i-ett-böcker där eleverna utifrån olika teman får möta texter, ord och fraser. Med hjälp av lärarhandledningen eller lärarwebben planerar du enkelt dina lektioner. Där finns mängder av tips och idéer kring övningar och lekar ni kan göra tillsammans.

 

Ljudfiler till Tukan Engelska Step 1+ 2

För dig som inte använder det digitala lärarpaketet för Tukan Engelska Step 1 +2 finns ljudfiler och sånger tillgängliga här.

Ljudfiler till Tukan Engelska Step 3

För dig som inte använder det digitala lärarpaketet för Tukan Engelska Step 3 finns ljudfiler och sånger tillgängliga här.

Beställ provexemplar

Här kan du beställa digitala provexemplar av Tukan Engelska Step 1+2 och Step 3.

Beställ provexemplar

Grundbok: Allt-i-ett-bok med lekfulla och varierande övningar som enkelt anpassas utifrån klassens behov.
Lärarhandledning: Tydliga lektionsplaneringar utifrån varje uppslag i elevboken, med extra aktiviteter och vägledning.
Digitalt lärarpaket: Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel som grundboken, med ljud till ramsor och sånger, extra aktiviteter och ordträning.
Läs tillsammans: Böcker i olika nivåer att lyssna till och läsa tillsammans, med anvisningar och tips kring hur ni kan arbeta med innehållet.

Grundboken

Tukan Engelska Step 1+2

Tukan Engelska Step 1+2 är tänkt att användas de två första årskurserna som eleverna läser engelska. De första kapitlen i boken finns i två nivåer, Step 1 och Step 2, övriga hör endast till Step 2. Det finns även mer utmanande uppgifter som är markerade med ett ekollon.

Elevboken är en allt-i-ett-bok där eleverna får lära sig språket på ett lekfullt sätt i uppgifter som aktiverar och engagerar. Boken innehåller 14 kapitel med elevnära teman. I anknytning till temat övas ord och fraser på ett lekfullt och varierande sätt. Här finns gemensamma övningar, parövningar, sånger och spel som ger eleverna möjlighet att använda språket tillsammans.

Arbetet med bokens uppgifter kan lätt anpassas utifrån klassens och den enskilda elevens behov.

Grundboken

Tukan Engelska Step 3

Tukan Engelska Step 3 innehåller fler texter av olika slag, allt ifrån berättande texter till faktatexter, dikter och pjäser. Boken innehåller 8 kapitel med elevnära teman. Till texterna finns en mängd roliga uppgifter där eleverna får vidareutveckla sina språkkunskaper genom samtal och hör- och skrivövningar. Varje kapitel avslutas med en grammatikdel som tar upp och övar något som eleverna mött i kapitlets texter. Det finns även ett uppslag med Fun facts och uppgifter där eleverna själva får ta reda på svaret.

För de elever som behöver finns mer utmanande uppgifter vilket gör materialet lätt att individanpassa.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningen finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här får du vägledning kring hur du arbetar med övningarna i boken och hur du kompletterar med lekar, sånger, ordträning och aktiviteter som ger varierande språkträning. Här finns även en målbeskrivning och tips kring hur du kan utvärdera vad eleverna lärt sig. En tydlig matris ger dig en översikt över de olika kapitlen och hur de är kopplade till läroplanen.

 

Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.

Det digitala lärarpaketet innehåller fyra delar: lärarhandledning och lärarmaterial, klassrumsbok, ordbank och berättelser att läsa tillsammans. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken. Klassrumsboken är tänkt att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Här finns alla övningar

i grundboken, med bild och ljud till texter, ramsor och sånger. I ordbanken finns alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar. Paketet säljs per lärare som årslicens.

 

 

Prova Tukan Digital

Lärarhandledning och lärarmaterial

I det digitala lärarpaketet finns lärarhandledningen till respektive bok, du behöver inte beställa den separat. I lärarhandledningen finns tips och aktiviteter att göra i klassrummet som komplement till övningarna i boken. Här finns även anvisningar till bokens uppgifter.

Klassrumsboken

Klassrumsboken ger dig möjlighet att projicera alla bokens delar för att kunna gå igenom och samtala om gemensamt i klassen. Den följer bokens indelning i kapitel. Dessutom finns alla sidor med precis som de ser ut i boken, ifall det är något du behöver förtydliga.

Sånger och inlästa texter

I klassrumsboken finns kan ni lyssna till alla texter. Här finns även ramsor och sånger. För dig som köpt lärarhandledningen separat finns ljudfiler på vår hemsida. Se längre upp på sidan.

Läs tillsammans

För att eleverna ska få möta fler berättelser finns det böcker att lyssna till och läsa tillsammans i lärarwebben. Böckerna är i olika nivåer och det finns anvisningar och tips kring hur ni kan arbeta med innehållet.

Författarna av Tukan Engelska

Kristin Morten Johansen

Kristin Morten Johansen är grundskollärare med vidareutbildning i IKT för lärare samt norska för nybörjare. Hon har lång erfarenhet från grundskolans tidiga årskurser och gedigen kunskap i nybörjarundervisning. Hon arbetar systematiskt med varierande aktiviteter i språkinlärningen. Kristin brinner för engelskämnet och för att ge eleverna upplevelser genom att använda språket.

Marianne Undheim Vestgård

Marianne Undheim Vestgård är lärare med engelska som ett av sina huvudämnen. Hon har lång erfarenhet av undervisning i grundskolans tidigare årskurser och känner väl till engelskundervisningens problemområden och utmaningar.

Ladda ner broschyren om Tukan Engelska

Här kan du ladda ner vår broschyr om Tukan Engelska, och läsa mer om metoden och upplägget.

Prova på Tukan Engelska

Är du nyfiken på hur det är att arbeta med Tukan Engelska? Här hittar du kostnadsfria provlektioner att göra tillsammans med dina elever.

Webbinarium: Kom igång med Tukan Engelska

I det här webbinariet går vår läromedelsutvecklare Eva Johansson igenom bokens upplägg och tankarna bakom läromedlet.

Boka ett skolbesök

Vi kommer gärna och besöker din skola och berättar om Tukan Engelska. Hör av dig till oss på laromedel@tukanforlag.se.