Tukan Matematik 1A och 1B

Tukan Matematik åk 1

Tukan Matematik 1A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 1A Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 1A består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 1A tar upp talen 0-10, addition och subtraktion i talområdet, geometriska figurer och objekt, klockan hel- och halv timme samt lägesord.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955500

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 1A Öva mera

Tukan Matematik 1A Öva mera

Tukan Matematik 1A Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver, fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Grundbok 1A tar upp talen 0-10, addition och subtraktion i talområdet, geometriska figurer och objekt, klockan hel- och halv timme samt lägesord.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955494

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik Lärarhandledning 1A

Tukan Matematik Lärarhandledning 1A

I lärarhandledningen till 1A-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955517

Sidor

176

Format

210 x 297 mm

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 1A och 1B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

  • 2 lärare
  • 30 elever

I paketet ingår:

  • Lärarhandledning 1A och 1B, digitala versioner av de tryckta
  • Arbetsblad
  • Klassrumsbok 1A och 1B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst

Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

978-91-88955-61-6

Tukan Matematik 1B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 1B Grundbok

May-Else Nohr, Hanne Hafnor Dahl, Eva Johansson

Tukan Matematik 1B består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.

Grundbok 1B inleds med talen upp till 20 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter får eleverna öva på att mäta och uppskatta längd innan de arbetar vidare med addition och subtraktion, nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp talen upp till 100 och eleverna får här möta hundrarutan och räkna med hela tiotal.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955524

Sidor

160

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik 1B Öva mera

Tukan Matematik 1B Öva mera

Tukan Matematik 1B Öva mera är ett komplement till grundboken. Här kan de elever som behöver fortsätta arbetet. Boken passar också utmärkt som läxbok.

Tukan Matematik Öva mera följer grundbokens kapitel och moment. Varje moment inleds med en repetitionsruta: Kommer du ihåg? Där påminns eleverna om genomgången från grundboken. Därefter följer olika typer av övningar som ger eleverna mer träning. I slutet av varje kapitel finns Läs och lös där eleverna får tänka till lite och ibland pröva sig fram.

Öva mera 1B inleds med talen upp till 20 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter får eleverna öva på att mäta och uppskatta längd innan de arbetar vidare med addition och subtraktion, nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp talen upp till 100 och eleverna får här möta hundrarutan och räkna med hela tiotal.

49 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955531

Sidor

80

Format

210 x 260 mm

Tukan Matematik Lärarhandledning 1B

Tukan Matematik Lärarhandledning 1B

I lärarhandledningen till 1B-boken finns allt du som lärare behöver för att planera och genomföra undervisningen. Här hittar du relevanta fakta, metodiska tips, förslag på aktiviteter att göra både inne och ute och laborativa uppgifter att arbeta med tillsammans. Dessutom hittar du anvisningar och facit till varje uppslag i grundbokens fem kapitel.

395 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955548

Sidor

176

Format

PDF

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket

Tukan Matematik 1 Digitalt lärarpaket innehåller både lärarwebb och elevwebb för Grundbok 1A och 1B. Här finns allt du behöver i din undervisning, tydligt indelat i samma kapitel och moment som böckerna. Även lärarhandledningen ingår digitalt, så du behöver inte köpa den separat om du väljer lärarpaketet.

Det digitala lärarpaketet gäller för:

  • 2 lärare
  • 30 elever

I paketet ingår:

  • Lärarhandledning 1A och 1B, digitala versioner av de tryckta
  • Arbetsblad
  • Klassrumsbok 1A och 1B att projicera med gemensamma genomgångar och digitala övningar samt kapitelberättelsen inläst

Elevwebb där eleverna har tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, som ger ytterligare färdighetsträning.

Licensen gäller 1 år.

495 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

978-91-88955-61-6

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl

May-Else Nohr och Hanne Hafnor Dahl är båda erfarna grundskollärare. De har studerat matematikdidaktiska metoder från Nederländerna och Singapore samt skrivit en magisteruppsats om talförståelse och huvudräkningsstrategier. Numera arbetar de som ämneskonsulenter på den norska motsvarigheten till Skolverket. De är även resurspersoner och kursledare på Nationellt centrum för matematik.

Eva Johansson

Eva Johansson har lång erfarenhet som både lärare och läromedelsproducent. Hon står bakom en rad framgångsrika läromedel i matematik på den svenska marknaden. Eva har översatt Tukan Matematik och anpassat materialet till den svenska läroplanen. Eva fastnade för pedagogiken och tankarna i det norska materialet som har influenser av Singapore-modellen, en metod som varit väldigt framgångsrik världen över.