Webbinarier

Webbinarier

Här hittar du kommande och tidigare webbinarier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för aktuell information om kommande webbinarier.

 

Kommande webbinarier

Kom igång med Tukan Engelska!

Datum: Torsdag 15 augusti
Tid: 14.30 – 15.15
Var: Du deltar via länk på en plats som passar dig.

Det här webbinariet riktar sig till dig som vill ha hjälp att komma igång med Tukan Engelska eller få tips kring hur du använder materialet i din undervisning. Våra läromedelsutvecklare Eva och Björn kommer att berätta hur serien är uppbyggd, om bokens upplägg samt hur du arbetar med det digitala lärarpaketet.

Om Tukan Engelska

Tukan Engelska är ett basläromedel i engelska för årskurs 1–3 där fokus ligger på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket.

Kom igång med Tukan Matematik!

Datum: Torsdag 15 augusti
Tid: 15.30 – 16.15
Var: Du deltar via länk på en plats som passar dig.

Det här webbinariet riktar sig till dig som vill ha hjälp att komma igång med Tukan Matematik eller få tips kring hur du använder materialet i din undervisning.

Våra läromedelsutvecklare Eva och Björn kommer att berätta hur serien är uppbyggd, om bokens upplägg samt hur du arbetar med det digitala lärarpaketet.

Om Tukan Matematik

Tukan Matematik är ett basläromedel för Fk–åk 3 där eleverna upptäcker och undersöker matematikens värld, enskilt och tillsammans. Genom ett utforskande arbetssätt, där fokus ligger på förståelse och kommunikation, bygger eleverna stegvis upp sin kunskap, utvecklar ändamålsenliga strategier och blir goda problemlösare.


Tidigare webbinarier

Webbinarium: Historiebruk i praktiken: Verktyg och metoder för lärare

Datum: 18 mars
Tid: 15.30 – 16.15

De flesta som tänker på historia har nog dåtiden i fokus, men ibland kan historia i stället vara vår samtid och vår framtid!

Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används – historiebruk – varit en viktig del av historieundervisningen i svensk skola. Historien finns runt om oss, hela tiden. Från gatunamn till populärkultur och politik. Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften.

I det här webbinariet behandlar Mikael Bruér ämnet historiebruk från ett klassrumsperspektiv och den praktiska undervisningen. Utgångspunkten tas i teori och landar i praktik. Och berör hur man kan arbeta med historiebruk, vilka vägar som är framkomliga och hur vi som lärare kan göra för att eleverna inte bara ska lära om historia utan också lära av historia.

För vem? Detta webbinarium riktar sig till dig som är historielärare och söker inspiration till hur du kan utveckla din undervisning. De praktiska exemplen hämtas från högstadiet, men går även att tillämpa på mellanstadiet och gymnasiet.

Vad kan du förvänta dig? Få praktiska tips om lektionsplanering, genomförande, pedagogiska metoder och hur historiebruk kan fördjupa elevernas förståelse för historiens betydelse.

Webbinarium: Kom igång med ChatGPT 

Datum: 5 februari
Tid: 15.30 – 16.15

I detta webbinarium ger Thomas Edwall och Peter Zackariasson, författarna till handboken ChatGPT för lärare, en grundläggande genomgång av ChatGPT och dess användningsområden inom didaktiken. De delar med sig av sina erfarenheter och metoder för att effektivt implementera ChatGPT i undervisningen.

Webbinarium: Kom igång med Tukan Engelska

Datum: 15 augusti
Tid: 14.30 – 15.15

Lyssna till vår läromedelsutvecklare Eva Johansson som berättar mer om hur serien är uppbyggd och går igenom de olika komponenterna. Du får dessutom tips på hur du jobbar med elevbok och webb tillsammans i klassrummet.

I Tukan Engelska ligger fokus på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket. Elevböckerna är allt-i ett-böcker där eleverna utifrån olika teman får möta texter, ord och fraser. Läromedlet är indelat i nivåer, Step 1, 2 och 3 vilket gör att det kan användas oavsett i vilken årskurs ni börjar läsa engelska. 

Webbinarium: Kom igång med Tukan Matematik

Datum: 15 augusti
Tid: 13.00 – 13.45

Lyssna till vår läromedelsutvecklare Eva Johansson som berättar mer om hur serien är uppbyggd och går igenom de olika komponenterna. Du får dessutom tips på hur du jobbar med elevbok och webb tillsammans i klassrummet.

Tukan Matematik har en tydlig struktur där fokus ligger på förståelse och kommunikation. Genom ett varierande arbetssätt bygger eleverna stegvis upp sin kunskap, utvecklar fungerande strategier och blir goda problemlösare.

Webbinarium: Upptäck Fundament!

Datum: 9 maj
Tid: 15.30 – 16.15

Lyssna till författarna Tiina Hemberg och Mikael Bruér som går igenom vår SO-serie Fundament, dess upplägg och struktur, samt hur serien skapar en grund för medvetet arbete med språk- och kunskapsutveckling. Du får konkreta exempel på hur lärobok och lärarhandledning bildar en helhet, och hur lärarhandledningen ger dig stöd i form av läsårsplanering, bedömningshjälp och överskådlig redovisning av övningarnas koppling till det centrala innehållet och betygskriterierna. Efter avslutat webbinarium får du givetvis övningar att testa direkt i klassrummet!

Webbinarium: Upptäck Tukan Engelska!

Datum: 20 april
Tid: 15.00 – 15.45

I det här webbinariet får du veta mer om vårt nya basläromedel Tukan Engelska.
Vi berättar om böckernas upplägg och tankarna bakom läromedlet. Du får också veta hur du med hjälp av lärarhandledningen och lärarwebben enkelt skapar lektioner som är varierande och engagerande för eleverna. Vi ger även tips och idéer kring hur du kan arbeta med språkinlärning i klassrummet och hur du får eleverna att redan från början använda språket tillsammans.

Efter avslutat webbinarium får du tillgång till ett demokonto av lärarwebben så att du kan prova de två första kapitlen med samtliga komponenter – klassrumsbok, lärarhandledning och lärarmaterial.

Webbinarium: Upptäck Tukan Matematik

Datum: 19 april
Tid: 15.00 – 15.45

Med vårt nya basläromedel Tukan Matematik utvecklar eleverna fungerande strategier och blir goda problemlösare. Hur då?

Det berättar vi om i det här webbinariet. Vi går igenom bokens upplägg och tankarna bakom läromedlet. Vad innebär ett problembaserat arbetssätt?
Vi visar också hur du med hjälp av lärarhandledningen och lärarwebben lägger upp undervisningen så att eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse tillsammans och enskilt.

Efter avslutat webbinarium får du tillgång till ett demokonto av vår digitala plattform så att du kan prova de två första kapitlen med samtliga komponenter – klassrumsbok, lärarhandledning, lärarmaterial och elevövningar.

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas?

Webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är god bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.

Mickael Bruér Rättvis och likvärdig bedömning 2022

Webbinarium: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av det, men för många elever är det absolut nödvändigt i deras kunskapsutveckling.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning? I detta webbinarium går Tiina Hemberg igenom några av de framgångsfaktorer forskningen identifierat för en sådan undervisning. Detta varvat med praktiska och inspirerande exempel från innehållet i läromedlet till Fundament SO 7-9.

Webbinarium: Ditt Fundament i undervisningen!

Författarna Mikael Bruér och Per Eklund går igenom tankarna bakom Fundament-serien och ger konkreta tips på hur du kan arbeta med lärobok och lärarhandledning i undervisningen.

Dessutom delar de med sig av sina favorituppgifter från Fundament-seriens populära lärarhandledningar.

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas? Då kan du titta på webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning med Mikael Bruér.

Webbinariet behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är bra bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.