Webbinarier

Webbinarier

Här hittar du tidigare och kommande webbinarier. Om du inte vill missa något kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Tidigare webbinarier

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas?

Webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är god bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.

 

Webbinarium: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av det, men för många elever är det absolut nödvändigt i deras kunskapsutveckling.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning? I detta webbinarium går Tiina Hemberg igenom några av de framgångsfaktorer forskningen identifierat för en sådan undervisning. Detta varvat med praktiska och inspirerande exempel från innehållet i läromedlet till Fundament SO 7-9.

 

Webbinarium_rättvisbedömning_NY_toppbild.jpg

Webbinarium: Upptäck Tukan Engelska!

Läromedelsutvecklare Eva Johansson presenterar det nya basläromedlet Tukan Engelska.

Här får du veta hur du utifrån den strukturerade lärarhandledningen och lärarwebben kan arbeta med elevbokens olika aktiviteter. Du får mängder av tips och idéer kring hur du kan arbeta med språkinlärning i klassrummet och hur du får eleverna att redan från början använda språket tillsammans.

Tukan Engelska består av en elevbok, en lärarhandledning och en elevwebb. Elevboken, Workbook, är en allt-i-ett-bok där eleverna får öva på ord och fraser i lekfulla övningar utifrån elevnära teman. Boken är indelad i två nivåer, Step 1 och Step 2, vilket gör att den kan användas i flera årskurser oavsett när ni börjar läsa engelska.

Webbinarium: Upptäck Tukan Matematik!

I det här webbinariet berättar läromedelsutvecklare Eva Johansson om det nya basläromedlet Tukan Matematik.

Hur utvecklar man elevernas förståelse och förmåga att lösa problem? Hur inspirerar man till matematiska samtal där elevernas tankar fångas upp och vidareutvecklas? Det får du lära dig mer om i det här webbinariet. Du får dessutom veta hur läromedlet är uppbyggt, tankarna bakom och hur du arbetar med materialet i klassrummet.

Tukan Matematik har en tydlig struktur där fokus ligger på förståelse och kommunikation. Genom ett varierande arbetssätt bygger eleverna stegvis upp sin kunskap, utvecklar fungerande strategier och blir goda problemlösare.

Webbinarium: Ditt Fundament i undervisningen!

Författarna Mikael Bruér och Per Eklund går igenom tankarna bakom Fundament-serien och ger konkreta tips på hur du kan arbeta med lärobok och lärarhandledning i undervisningen.

Dessutom delar de med sig av sina favorituppgifter från Fundament-seriens populära lärarhandledningar.

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas? Då kan du titta på webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning med Mikael Bruér.

Webbinariet behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är bra bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.