Webbinarier

Webbinarier

Här hittar du kommande och tidigare webbinarier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för aktuell information om kommande webbinarier.

 


Webbinarium: Historiebruk i praktiken: Verktyg och metoder för lärare

Datum: måndag den 18 mars
Tid: 15.30 – 16.15
Var: Digitalt via Teams

De flesta som tänker på historia har nog dåtiden i fokus, men ibland kan historia i stället vara vår samtid och vår framtid!

Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används – historiebruk – varit en viktig del av historieundervisningen i svensk skola. Historien finns runt om oss, hela tiden. Från gatunamn till populärkultur och politik. Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften.

I det här webbinariet behandlar Mikael Bruér ämnet historiebruk från ett klassrumsperspektiv och den praktiska undervisningen. Utgångspunkten tas i teori och landar i praktik. Och berör hur man kan arbeta med historiebruk, vilka vägar som är framkomliga och hur vi som lärare kan göra för att eleverna inte bara ska lära om historia utan också lära av historia.

För vem? Detta webbinarium riktar sig till dig som är historielärare och söker inspiration till hur du kan utveckla din undervisning. De praktiska exemplen hämtas från högstadiet, men går även att tillämpa på mellanstadiet och gymnasiet.

Vad kan du förvänta dig? Få praktiska tips om lektionsplanering, genomförande, pedagogiska metoder och hur historiebruk kan fördjupa elevernas förståelse för historiens betydelse.

Tidigare webbinarier

Webbinarium: Kom igång med ChatGPT

Datum: 5 februari
Tid: 15.30 – 16.15
Var: Digitalt via Teams

Vill du veta mer om ChatGPT och hur du kan använda det i din undervisning?
Lyssna till Thomas Edwall och Peter Zackariasson, författarna till handboken ChatGPT för lärare.

Innehåll:

  • En introduktion till ChatGPT och dess funktioner
  • Inspiration och idéer för hur du kan använda ChatGPT i din undervisning
  • Konkreta tips och metoder för att implementera ChatGPT på ett effektivt sätt

Webbinarium: ChatGPT för lärare

Datum: 6 september
Tid: 15.30 – 16.15
Var: Digitalt via Teams

Kom igång med ChatGPT i klassrummet! Författarna bakom boken ChatGPT för lärare, Thomas Edwall och Peter Zackariasson, berättar mer om hur ChatGPT fungerar och ger konkreta och praktiska exempel på hur du och dina elever kan använda detta banbrytande verktyg i klassrummet.

Webbinarium: Kom igång med Tukan Engelska

Datum: 15 augusti
Tid: 14.30 – 15.15
Var: Digitalt via Teams

Lyssna till vår läromedelsutvecklare Eva Johansson som berättar mer om hur serien är uppbyggd och går igenom de olika komponenterna. Du får dessutom tips på hur du jobbar med elevbok och webb tillsammans i klassrummet.

I Tukan Engelska ligger fokus på kommunikation. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig förstå och använda språket. Elevböckerna är allt-i ett-böcker där eleverna utifrån olika teman får möta texter, ord och fraser. Läromedlet är indelat i nivåer, Step 1, 2 och 3 vilket gör att det kan användas oavsett i vilken årskurs ni börjar läsa engelska. 

Webbinarium: Kom igång med Tukan Matematik

Datum: 15 augusti
Tid: 13.00 – 13.45
Var: Digitalt via Teams

Lyssna till vår läromedelsutvecklare Eva Johansson som berättar mer om hur serien är uppbyggd och går igenom de olika komponenterna. Du får dessutom tips på hur du jobbar med elevbok och webb tillsammans i klassrummet.

Tukan Matematik har en tydlig struktur där fokus ligger på förståelse och kommunikation. Genom ett varierande arbetssätt bygger eleverna stegvis upp sin kunskap, utvecklar fungerande strategier och blir goda problemlösare.

Webbinarium: Upptäck Fundament!

Datum: 9 maj
Tid: 15.30 – 16.15
Var: Digitalt via Teams

Lyssna till författarna Tiina Hemberg och Mikael Bruér som går igenom vår SO-serie Fundament, dess upplägg och struktur, samt hur serien skapar en grund för medvetet arbete med språk- och kunskapsutveckling. Du får konkreta exempel på hur lärobok och lärarhandledning bildar en helhet, och hur lärarhandledningen ger dig stöd i form av läsårsplanering, bedömningshjälp och överskådlig redovisning av övningarnas koppling till det centrala innehållet och betygskriterierna. Efter avslutat webbinarium får du givetvis övningar att testa direkt i klassrummet!

Webbinarium: Upptäck Tukan Engelska!

Datum: 20 april
Tid: 15.00 – 15.45
Var: Digitalt via Teams

I det här webbinariet får du veta mer om vårt nya basläromedel Tukan Engelska.
Vi berättar om böckernas upplägg och tankarna bakom läromedlet. Du får också veta hur du med hjälp av lärarhandledningen och lärarwebben enkelt skapar lektioner som är varierande och engagerande för eleverna. Vi ger även tips och idéer kring hur du kan arbeta med språkinlärning i klassrummet och hur du får eleverna att redan från början använda språket tillsammans.

Efter avslutat webbinarium får du tillgång till ett demokonto av lärarwebben så att du kan prova de två första kapitlen med samtliga komponenter – klassrumsbok, lärarhandledning och lärarmaterial.

Webbinarium: Upptäck Tukan Matematik

Datum: 19 april
Tid: 15.00 – 15.45
Var: Digitalt via Teams

Med vårt nya basläromedel Tukan Matematik utvecklar eleverna fungerande strategier och blir goda problemlösare. Hur då?

Det berättar vi om i det här webbinariet. Vi går igenom bokens upplägg och tankarna bakom läromedlet. Vad innebär ett problembaserat arbetssätt?
Vi visar också hur du med hjälp av lärarhandledningen och lärarwebben lägger upp undervisningen så att eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse tillsammans och enskilt.

Efter avslutat webbinarium får du tillgång till ett demokonto av vår digitala plattform så att du kan prova de två första kapitlen med samtliga komponenter – klassrumsbok, lärarhandledning, lärarmaterial och elevövningar.

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas?

Webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är god bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.

Mickael Bruér Rättvis och likvärdig bedömning 2022

Webbinarium: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av det, men för många elever är det absolut nödvändigt i deras kunskapsutveckling.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning? I detta webbinarium går Tiina Hemberg igenom några av de framgångsfaktorer forskningen identifierat för en sådan undervisning. Detta varvat med praktiska och inspirerande exempel från innehållet i läromedlet till Fundament SO 7-9.

Webbinarium: Ditt Fundament i undervisningen!

Författarna Mikael Bruér och Per Eklund går igenom tankarna bakom Fundament-serien och ger konkreta tips på hur du kan arbeta med lärobok och lärarhandledning i undervisningen.

Dessutom delar de med sig av sina favorituppgifter från Fundament-seriens populära lärarhandledningar.

Webbinarium: Rättvis och likvärdig bedömning

Vill du lära dig mer om olika bedömningsprinciper och ta del av konkreta exempel på hur uppgifter kan konstrueras och bedömas? Då kan du titta på webbinariet Rättvis och likvärdig bedömning med Mikael Bruér.

Webbinariet behandlar grundläggande frågor om bedömning, vad som är bra bedömning, olika bedömningsprinciper samt grunderna för rättssäker och likvärdig bedömning. Mikael tar även upp frågor om olika sorters uppgifter, hur de kan konstrueras och bedömas och hur man kan tänka när man arbetar på olika sätt med bedömning.

Utgångspunkten är SO och innehållet i lärarhandledningarna till Fundament SO, men diskussionen kring bedömning kan även inspirera lärare i andra ämnen och årskurser.