Religion Åk 7-9

Hem / Fundament Åk 7-9 / Religion Åk 7-9

FUNDAMENT RELIGION ÅK 7 – 9

Fundament Religion är skriven av Per Eklund. Serien består av en lärobok och en lärarhandledning per årskurs. Här kan du läsa mer om vad de olika böckerna innehåller samt se blädderprov.

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7 ger en introduktion till religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om hur människors identitet och livsstilar formas, hur sambandet mellan religion och samhälle kan beskrivas och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.

Boken utgår från elevernas egna frågor om livet och fördjupar dessa via begrepp som etik och människosyn. Det inledande kapitlet handlar om livsåskådning, religionsvetenskap och religionsfrihet. Därefter får eleverna läsa om och reflektera över livsfrågor, sina egna och i ett större perspektiv. Även frågor kring etik och moral tas upp.

 

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955029

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Religion 7

Per Eklund

Lärarhandledning Religion 7

Per Eklund

Lärarhandledningen till Fundament Religion 7 följer lärobokens kapitel om hur människors identitet och livsstilar formas, sambandet mellan religion och samhälle samt livsfrågor och hur de skildras i populärkulturen.

I lärarhandledningen finns förslag på färdiga lektionsupplägg med uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Här finns allt från enklare fyll-i-övningar till mer avancerade uppgifter där elevernas åsikter och uppfattningar utmanas. Eleverna får träna på begrepp, diskutera och reflektera över frågor i anslutning till ämnesinnehållet och kring sin egen livsåskådning. Här finns tips och råd om hur uppgifterna ska utföras, vilka förmågor som tränas samt på vilket sätt övningarna hör samman med kunskapskraven. Varje kapitel avslutas med ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna fått träna på.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955111

Sidor

179

Format

PDF

Fundament Religion 8

Per Eklund

Utkast

Fundament Religion 8

Per Eklund

Fundament Religion 8 omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Även religionerna judendom, kristendom och islam tas upp.

Boken förklarar byggstenarna som formar en människas livsåskådning och beskriver grunden som livsåskådningen kan vila på. Judendom, kristendom och islam förklaras utifrån rubrikerna gudsbild, enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner, heliga platser och historia. Religionernas roll i politiska skeenden lyfts också fram.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955098

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Religion 8

Per Eklund

Lärarhandledning Religion 8

Per Eklund

Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel om livsåskådning, judendom, kristendom och islam.

Här finns förslag på färdiga lektionsupplägg med uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Uppgifterna består av allt från enklare fyll-i-övningar till mer avancerade uppgifter där elevernas åsikter och uppfattningar utmanas. Det framgår tydligt vilka förmågor som tränas samt hur övningarna är kopplade till kunskapskraven. Det finns även anvisningar med många bra tips. Eleverna får öva begrepp och utveckla sina kunskaper samt diskutera kring och reflektera över sin egen livsåskådning och sina värderingar. Här finns även fördjupande texter och uppgifter kring judendom, kristendom och islam. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna tränat på.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955173

Sidor

211

Format

PDF

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9 omfattar det centrala innehållet som handlar om etik och etiska modeller, centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser.

I bokens första kapitel får eleverna reflektera över vad som kan menas med att vara en god människa. De får även lära sig etiska modeller, såsom dygdetisk modell, samt feministisk etik och skolans värdegrund. De kapitel som följer tar upp hinduism och buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser. Därefter behandlas religionskritik och att bevisa och motbevisa Guds existens. Avslutningsvis möter eleven resonemang kring hur livsfrågorna kan fungera i vardagen samt en modell för varför människors uppfattningar kan vara så olika, men att det går att diskutera tillsammans ändå.

82 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955104

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Lärarhandledning Religion 9

Per Eklund

Lärarhandledning Religion 9

Per Eklund

Lärarhandledningen till Fundament Religion 9 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet som utgår från etik och etiska modeller, centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser.

Här finns förslag på färdiga lektionsupplägg med uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Här finns också övningar där eleverna får fördjupa sig i och diskutera olika frågor och reflektera över det innehåll som läroboken tar upp. Eleverna får öva på begrepp samt diskutera och reflektera kring frågor i anslutning till ämnesinnehållet. Det framgår tydligt vilka förmågor som tränas samt hur övningarna är kopplade till kunskapskraven. Det finns även anvisningar med tips kring hur övningarna ska utföras. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna fått träna på.

299 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955203

Sidor

190

Format

PDF

Per Eklund

Per Eklund är legitimerad lärare, författare och föreläsare. Han har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, från grundskola till gymnasium och universitet. Som lärare undervisar han i religion, historia och filmkunskap. Per har skrivit en rad läromedel för grundskolan och gymnasiet men också facklitteratur. Han har mångårig utlandserfarenhet, bland annat från Mellanöstern. Per är också en flitigt anlitad föreläsare inom kultursektorn. Han är känd för sin entusiasmerande interaktiva pedagogik och brinner för att inspirera människor att förstå religioners och kulturers möjligheter och utmaningar i vårt samhälle.

Produkter i serien

Tiina Hemberg
Samhällskunskap Åk 7-9
Ingemar Wiklund
Geografi åk 7-9
Mikael Bruér
Historia åk 7-9