Läromedel – Årskurs 9

Fundament – Årskurs 9

Läromedel av hög kvalité till lågt pris

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne.

Böckerna är lättlästa och förklarar istället för att förenkla. De innehåller tydliga läsförståelsefrågor och ordlistor. Formgivningen är både modern och pedagogisk. Samtliga böcker i serien är faktagranskade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet både från forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

SÅ HÄR ÄR BÖCKERNA UPPBYGGDA

Fundament-serien är en utveckling av klassiska läromedel där grundtanken är enkel: basläromedel av hög kvalitet till lågt pris.

• Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.

• Den löpande texten är indelad i korta stycken och viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

• Läroböckena är lätta att förstå och förklarar istället för att förenkla.

• Med hjälp av löpande instuderingsfrågor kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.

• Varje kapitel avslutas med en ordlista.

• Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer.

LÄRARHANDLEDNINGAR

Våra lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Ambitionen är att de ska vara ett stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och för att underlätta bedömningen mot kunskapskraven. Lärarhandledningarna innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel i läroboken finns en diagnos som både fungerar som repetition och testar elevernas kunskap och förståelse. Med hjälp av lärarhandledningarna kan du testa alla kunskapskrav i varje årskurs. Lärarhandledningarna kostar 299 kr/st och finns att tillgå i samtliga ämnen och årskurser. 

Vi som står bakom Fundament-serien

Läroböckerna och lärarhandledningarna i Fundament-serien är skrivna av Mikael Bruér, Per Eklund, Tiina Hemberg och Ingemar Wiklund. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, från grundskola till högskola, samt spetskompetens inom specialundervisning, nationella prov, betyg och bedömning. Författarna har också djupgående erfarenheter av att producera läromedel och lärarhandledningar.