Birgitta Bäck

Birgitta Bäck har lång erfarenhet som lärare på mellanstadiet. Efter att ha haft ansvaret för ämnet hem- ochkonsumentkunskap upptäckte hon att behovet var stort av ett läromedel som riktar sig till elever i årskurs 6. Hon bestämde sig då för att ta fram ett utifrån samspelet med eleverna och de olika förutsättningar som ofta råder. Resultatet blev Matglädje!

Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som förstelärare och lärare i SO-ämnena på högstadiet. Tiina har även varit handledare för lärare i Läslyftet och har därigenom utvecklat sin SO-undervisning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiina arbetar idag som rektor på en högstadieskola.

Ingemar Wiklund

Ingemar Wiklund utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under 90-talet och har sedan dess arbetat som lärare i SO. Han har alltid haft geografi som huvudämne. ”Att förstå geografiämnet är samma sak som att få ett facit till varför allt omkring oss ser ut som det gör”, brukar Ingemar säga på första lektionen i en ny klass. Han har under drygt tjugo år undervisat i geografi från mellanstadiet upp till gymnasiet. Förutom att sprida kunskaper om geografi inom klassrumsväggarna har han en egen Wiki där han gratis och frekvent delar med sig av både material och arbetsuppgifter i geografi och andra ämnen till lärare och elever i landets skolor.

Per Eklund

Per Eklund är legitimerad lärare, författare och föreläsare. Han har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, från grundskola till gymnasium och universitet. Som lärare undervisar han i religion, historia och filmkunskap. Per har skrivit en rad läromedel för grundskolan och gymnasiet men också facklitteratur. Han har mångårig utlandserfarenhet, bland annat från Mellanöstern. Per är också en flitigt anlitad föreläsare inom kultursektorn. Han är känd för sin entusiasmerande interaktiva pedagogik och brinner för att inspirera människor att förstå religioners och kulturers möjligheter och utmaningar i vårt samhälle.

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen med mer än 15 års erfarenhet av undervisning på grundskola och gymnasium. Utöver läraryrket är Mikael en aktiv röst i den svenska skoldebatten och verksam som allt ifrån bloggare och författare till föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling, som fortbildning av lärare. Mikael arbetar idag som universitetsadjunkt och doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.