Författare

Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat so

Läs mer

Ingemar Wiklund

Författaren till Fundament Geografi är Ingemar Wiklund. Han utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under

Läs mer

Per Eklund

Per Eklund är legitimerad lärare, författare och föreläsare. Han har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, fr

Läs mer

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnena och är idag verksam som universitetsadjunkt

Läs mer