Hej bokstav!
Inbunden

Susanna Cabander och Anna Lagerström

Hej bokstav!
Inbunden

Susanna Cabander och Anna Lagerström

Peppa och preppa inför lässtart!Läsning är en avancerad förmåga som tar lång tid att lära sig och för vissa barn är det extra kämpigt. Att börja bygga grunden till läsning tidigt, redan innan barnen börjar skolan, är därför en värdefull investering i barnens framtid. Böckerna i serien LÄSPREPPARNA utgår från läsforskning och syftet är att förbereda barnen så mycket som möjligt inför lässtart.Böckerna är indelade i tre kategorier:

L = Lek med ljud. Träna på att höra och känna igen språkljud.

Ä = Äg bokstäverna. Lär dig bokstävernas former och ljud.

S = Snappa språket. Fokus på ordförråd, grammatik och språkets struktur.

 

Hej bokstav! är ingen vanlig ABC-bok. I denna första bok i Ä-kategorin presenteras Aa, Ss, Ll, Oo, Rr, Ee, Nn, Ii, Vv och Mm. Anledningen till att LÄSPREPPARNA börjar med just dessa bokstäver beror på att de tillhör de vanligaste bokstäverna i svenskan, och att deras ljud är lätta att uppfatta. Det är därför man brukar börja med de bokstäverna när man ska lära sig läsa. Bokens fokus ligger på att lära barnen hur bokstäverna ser ut och låter. Formen och ljudet illustreras med både text och bild, och barnen lär sig att koppla ihop dem. Fler böcker planeras för att täcka in hela alfabetet.

129 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789180383899

Sidor

32

Format

203 x 203 mm