Gissa ordet!
Inbunden

Susanna Cabander och Anna Lagerström

Gissa ordet!
Inbunden

Susanna Cabander och Anna Lagerström

Peppa och preppa inför lässtart!Läsning är en avancerad förmåga som tar lång tid att lära sig och för vissa barn är det extra kämpigt. Att börja bygga grunden till läsning tidigt, redan innan barnen börjar skolan, är därför en värdefull investering i barnens framtid. Böckerna i serien LÄSPREPPARNA utgår från läsforskning och syftet är att förbereda barnen så mycket som möjligt inför lässtart.

Böckerna är indelade i tre kategorier:

L = Lek med ljud. Träna på att höra och känna igen språkljud.

Ä = Äg bokstäverna. Lär dig bokstävernas former och ljud.

S = Snappa språket. Fokus på ordförråd, grammatik och språkets struktur.

 

Gissa ordet! är första boken i S-kategorin. Genom en gissningslek med ledtrådar och tillhörande illustrationer uppmanas barnet att lista ut vilka ord ledtrådarna syftar på. Att associera fram ord genom beskrivande ledtrådar bidrar till att barnet gör fler kopplingar mellan orden, vilket stärker ordförrådet.

129 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789180382946

Sidor

32

Format

203 x 203 mm