Tukan Matematik Digital – 1A

Tukan Matematik 1A

Lärarwebb

Det digitala lärarpaketet lanseras inom kort.

Tills du får din inloggning hittar du här det du behöver för att komma igång såsom lärarhandledning, arbetsblad och genomgångar.

 

 

Kapitel 1, Talen 1 till 6

Lärarhandledning, Om Tukan Matematik

Lärarhandledning, Talen 1 till 6

Arbetsblad

Kapitelstart (s. 6-7)

Talen 1, 2 och 3 (s. 8)

Vi övar (s. 9)

Vi övar (s. 10)

Vi övar (s. 11)

Skriva talen 1, 2 och 3 (s. 11)

Jag övar 1 (s. 12-13)

Talen 4, 5 och 6 (s. 14)

Vi övar (s.15)

Vi övar (s.16)

Vi övar (s. 17)

Skriva talen 4, 5 och 6 (s. 17)

Jag övar (s. 18-19)

Talkompisar (s. 20-21)

Jag övar (s. 22-23)

Talens ordning (s. 24-25)

Jag övar (s. 26-27)

Problemlösning (s. 28-29)