Bokmässan: Tukan Matematik för Fk–åk 3

Tukan Matematik för Fk–åk 3

Bygg upp elevernas förståelse med ett utforskande arbetssätt 

 

Nedan hittar du digitala provexemplar för Tukan Matematik för FK –åk 3

Tukan Matematik Fk

I grundboken för F-klass får eleverna lära sig talen och talraden 0–10, sortering utifrån olika egenskaper, former, mönster, att jämföra och mäta samt tid.

Tukan Matematik 1A

Här får eleverna lära sig talen 0–10, addition och subtraktion i talområdet, geometriska figurer och objekt, klockan hel- och halv timme samt lägesord.

Tukan Matematik 1B

Grundboken inleds med talen upp till 20 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter får eleverna öva på att mäta och uppskatta längd innan de arbetar vidare med addition och subtraktion, nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp talen upp till 100 och eleverna får här möta hundrarutan och räkna med hela tiotal.

Tukan Matematik 2A

Grundboken inleds med talen upp till 100 följt av addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet. Därefter introduceras eleverna för multiplikation med 2, 5 och 10 samt att dela lika på 2 och 3. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med addition och subtraktion nu med tiotalsövergångar. Det avslutande kapitlet i boken tar upp tabeller och stapeldiagram samt klockan kvart i och kvart över.

Tukan Matematik 2B

Grundbok 2B inleds med talen upp till 100 följt av addition och subtraktion i talområdet. Därefter får eleverna öva på multiplikation med 3, 4 och 6 samt vikt, längd och tid. I kapitlet efter arbetar eleverna vidare med division och får lära sig om bråk. Det avslutande kapitlet i boken tar upp mönster och kodning.

Tukan Matematik 3A

Grundboken inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Eleverna får möta multiplikation med tabellerna 7–9 och därefter division utifrån kopplingen till multiplikation. Det avslutande kapitlet i boken tar upp vikt och volym samt digital tid.

Tukan Matematik 3B

Grundbok 3B inleds med geometri där eleverna får lära sig mer om två- om tredimensionella former. De får även arbeta med omkrets, area, längd och skala. Följande kapitel handlar om problemlösning med de fyra räknesätten, olika uppgiftstyper och strategier. Därefter får eleverna arbeta med algebra innan de möter och räknar med tal som är större än 1000. Boken avslutas med ett kapitel om tabeller och diagram.

Vill du veta hur det är att arbeta med Tukan Matematik?

Via länken nedan hittar du provlektioner från Tukan Matematik-serien, som du kan hålla med dina elever. Den innehåller utdrag ur elevboken, lärarhandledningen, Öva mera och det digitala lärarpaketet.