Birgitta Bäck

Birgitta Bäck har lång erfarenhet som lärare på mellanstadiet. Efter att ha haft ansvaret för ämnet hem- ochkonsumentkunskap upptäckte hon att behovet var stort av ett läromedel som riktar sig till elever i årskurs 6. Hon bestämde sig då för att ta fram ett utifrån samspelet med eleverna och de olika förutsättningar som ofta råder. Resultatet blev Matglädje!