Lärarhandledning Religion 7

Per Eklund

Lärarhandledning Religion 7

Per Eklund

Lärarhandledningen till Fundament Religion 7 följer lärobokens kapitel om hur människors identitet och livsstilar formas, sambandet mellan religion och samhälle samt livsfrågor och hur de skildras i populärkulturen.

I lärarhandledningen finns förslag på färdiga lektionsupplägg med uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Här finns allt från enklare fyll-i-övningar till mer avancerade uppgifter där elevernas åsikter och uppfattningar utmanas. Eleverna får träna på begrepp, diskutera och reflektera över frågor i anslutning till ämnesinnehållet och kring sin egen livsåskådning. Här finns tips och råd om hur uppgifterna ska utföras, vilka förmågor som tränas samt på vilket sätt övningarna hör samman med betygskriterierna. I slutet av varje kapitel finns ett test, som kan användas som repetition eller utgöra underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955937

Sidor

179

Format

PDF