Tukan Matematik Digital – Fk

Tukan Matematik Fk

Lärarwebb

Det digitala lärarpaketet lanseras inom kort.

Tills du får din inloggning hittar du här det du behöver för att komma igång såsom lärarhandledning, arbetsblad och genomgångar.

 

 

Kapitel 1, Räkna med tal

Lärarhandledning, Om Tukan Matematik

Lärarhandledning, Räkna med tal

Arbetsblad

Kapitelstart (s. 4-5)

Vad är tal? (s. 6-7)

Jag övar (s 8-9)

Tal och antal (s. 10)

Vi övar (s. 11)

Vi övar (s. 12)

Vi övar (s. 13)

Jag övar (s. 14-15)

Räkna till 10 (s. 16-17)

Jag övar (s. 18-19)

Problemlösning (s. 20-21)