Beställ provexemplar för utvärdering – Fundament

Beställ provexemplar

Sommar och semester! Detta medför att vi mellan vecka 25 och 31 inte skickar ut provexemplar, dessa kommer vecka 33.

  Är du högstadielärare inom SO och vill utvärdera Fundament-serien? Då får du gärna beställa provexemplar av Fundament-serien! Av kostnadsskäl och ur miljöhänsyn så erbjuder vi en uppsättning böcker per skola.

  Vi vill gärna höra från dig efter att du kikat närmare på Fundament-serien. Hör gärna av dig för frågor och feedback till laromedel@tukanforlag.se.

  Jag är högstadielärare och vill beställa ett provexemplar av:

  Förnamn

  Efternamn

  Skola

  Din roll

  Adress

  Postnummer

  Postort

  Telefonnummer

  E-postadress