Fler läroböcker i skolan

Fler läroböcker i skolan

Vi hoppas att beskedet om regeringens satsning på läromedel ska ge dig och dina elever möjlighet till nya, aktuella och inspirerande läroböcker. Med det nya bidraget får alla elever bättre förutsättningar att uppfylla skolans betygskriterier.

Hem / Fler läroböcker i skolan

I år satsas 685 miljoner kronor på läromedel vilket motsvarar 500 kr per elev. Hos oss räcker det till exempel till sex läroböcker per elev i Fk–3, och skulle täcka elevens behov i ämnena matematik och engelska under ett läsår. För elever i åk 7–9 skulle bidraget räcka till fyra årskursböcker ur vår SO-serie Fundament.

Läromedel för Fk–3

Tukan Matematik har en tydlig struktur där fokus ligger på förståelse och kommunikation. Genom ett varierande arbetssätt bygger eleverna stegvis upp sin kunskap, utvecklar fungerande strategier och blir goda problemlösare.

Tukan Engelska är ett nytt basläromedel i engelska för åk 1–3. Elevböckerna är allt-i-ett-böcker där eleverna får öva på ord och fraser i lekfulla övningar utifrån olika teman. Här finns även grammatik och en mängd uppgifter som uppmuntrar eleverna till att använda språket.

I Tukanens A till Ö får eleverna träna på bokstäver på ett roligt och varierande sätt! I den kostnadsfria lärarhandledningen finns inspirerande tips och ideér att arbeta med i klassrummet.

Tukan Matematik grundbok 1A
Tukan Matematik 1A Grundbok – 98 kr
Beställ
Tukan Matematik 1A Öva mera
Tukan Matematik 1A Öva mera – 49 kr
Beställ
Tukan Matematik 1B Grundbok
Tukan Matematik 1B Öva mera – 98 kr
Beställ
Tukan Matematik 1B Grundbok – 49 kr
Beställ
Tukan Engelska Workbook Step 1+2
Tukan Engelska Workbook Step 1+2 – 98 kr
Beställ
Tukanens A till Ö – 49 kr
Beställ

Läromedel för åk 7–9

Fundament är ett basläromedel i SO för högstadiet med fokus på språk- och kunskapsutveckling. Grundbok, lärarhandledning och elevövningar är utformade för att ge alla elever en möjlighet att klara betygskriterierna. Alla böcker i serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22.

Fundament åk 7

Bok Fundament Historia 7
Fundament Historia 7 – 109 kr
Beställ
Bok Fundament Religion 7
Fundament Religion 7 – 109 kr
Beställ
Bok Fundament Samhällskunskap 7
Fundament Samhällskunskap 7 – 109 kr
Beställ
Fundament Geografi 7 – 109 kr
Beställ

Fundament åk 8

Fundament Historia 8 – 109 kr
Beställ
Religion 8
Fundament Religion 8 – 109 kr
Beställ
Fundament Samhällskunskap 8 – 109 kr
Beställ
Fundament Geografi 8 – 109 kr
Beställ

Fundament åk 9

Fundament Historia 9 – 109 kr
Beställ
Religon Åk9
Fundament Religion 9 – 109 kr
Beställ
Fundament Samhällskunskap 9 – 109 kr
Beställ
Fundament Geografi 9 – 109 kr
Beställ

Fundament stadieböcker 7–9

Fundament Historia 9 – 289 kr
Beställ
Fundament Religion 9 – 289 kr
Beställ
Fundament Samhällskunskap 9 – 289 kr
Beställ
Geografi stadiebok
Fundament Geografi 9 – 289 kr
Beställ