Feedback Fundament-serien

  Vi är måna om att Fundament-serien är ett levande läromedel som ständigt utvecklas och tar därför tacksamt emot feedback.

  Jag vill ge feedback på följande bok/böcker:  Innehållet i boken motsvarade mina förväntningar
  (utgår från läroplanens centrala innehåll och ger grundläggande kunskaper i ämnet)
  Inte braMycket bra

  Kommentar

  Bokens struktur och upplägg var …
  (kapitelinledning, ord i marginalen, löpande frågor, ordlistor etc.)
  Inte braMycket bra

  Kommentar

  Illustrationerna och fotografierna var relevanta och pedagogiska

  Inte braMycket bra

  Kommentar

  Övrig feedback

  Ditt namn (frivilligt)

  Din e-post (frivilligt)