Tukan Engelska Step 3 Digitalt lärarpaket

Tukan Engelska Step 3 Digitalt lärarpaket

I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för undervisningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandledningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.

Det digitala lärarpaketet består av:

  • Lärarhandledning, digital version av den tryckta
  • Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och sånger
  • Extra material till varje kapitel
  • Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild och ljud samt övningar
  • Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att projiceras och användas tillsammans med eleverna. Lärarhandledningen används för förberedelser inför arbetet med uppslagen i elevboken.

Licensen gäller för en lärare i 1 år.


ISBN

9789189801035