Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 7 följer lärobokens fyra kapitel med fokus på det centrala innehållet om individer, gemenskaper, rättigheter och rättsskipning.

I varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna använda sig av ämnesinnehållet i boken och till exempel diskutera kring begrepp och bygga upp sin förståelse för vad de innebär. De får också reflektera och argumentera kring sin egen syn på frågor om mänskliga rättigheter, demokrati m.m. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955999

Sidor

97

Format

PDF