Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som förstelärare och lärare i SO-ämnena på högstadiet. Tiina har även varit handledare för lärare i Läslyftet och har därigenom utvecklat sin SO-undervisning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiina arbetar idag som rektor på en högstadieskola.