Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen med mer än 15 års erfarenhet av undervisning på grundskola och gymnasium. Utöver läraryrket är Mikael en aktiv röst i den svenska skoldebatten och verksam som allt ifrån bloggare och författare till föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling, som fortbildning av lärare. Mikael arbetar idag som universitetsadjunkt och doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.