Ingemar Wiklund

Ingemar Wiklund utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under 90-talet och har sedan dess arbetat som lärare i SO. Han har alltid haft geografi som huvudämne. ”Att förstå geografiämnet är samma sak som att få ett facit till varför allt omkring oss ser ut som det gör”, brukar Ingemar säga på första lektionen i en ny klass. Han har under drygt tjugo år undervisat i geografi från mellanstadiet upp till gymnasiet. Förutom att sprida kunskaper om geografi inom klassrumsväggarna har han en egen Wiki där han gratis och frekvent delar med sig av både material och arbetsuppgifter i geografi och andra ämnen till lärare och elever i landets skolor.