Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 8 följer lärobokens kapitel. I lärobokstexten får eleven med sig faktakunskaper, som också prövas i lärobokens läsförståelsefrågor.

Med lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och uppgifter, får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven. Uppgifterna är därför språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på stöttning att ge eleverna. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna har fått träna på i uppgifterna.  


ISBN

9789188955180

Sidor

179

Format

PDF

F-pris

299 kr