Lärarhandledning Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 7 följer lärobokens fyra kapitel som har fokus på det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper och rättigheter och rättsskipning. I lärobokstexten får eleven med sig faktakunskaper, som också prövas i lärobokens läsförståelsefrågor.

Med lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och uppgifter, får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven. Uppgifterna är därför språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på stöttning att ge eleverna. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna har fått träna på i uppgifterna.  


ISBN

9789188955135

Sidor

97

Format

PDF

F-pris

299 kr

Andra böcker av Tiina Hemberg