Lärarhandledning Historia 8

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Historia 8 följer lärobokens kapitel.

Läroboken är uppbyggd för att ge eleverna faktakunskaper och grundläggande begreppsförståelse. Lärarhandledningen utvecklar detta vidare och till detta tillkommer uppgifter som ger eleverna möjligheten att utveckla såväl läsförståelse, djupare faktakunskaper, sambandsförståelse och förmågan att arbeta med historiska källor.

Med lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och uppgifter, får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven. Uppgifterna är därför språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på stöttning att ge eleverna.

Lärarhandledningen innehåller dessutom såväl förslag på läsårsplanering som avslutande test för varje kapitel som knyter an till de delar av det centrala innehållet som behandlas i kapitlet.


ISBN

9789188955166

Sidor

179

Format

PDF

F-pris

299 kr