Lärarhandledning Geografi 8

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 8 följer lärobokens kapitel. Genom lärarhandledningens tips på lektionsupplägg och uppgifter får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla geografiämnets förmågor och klara kunskapskraven. Uppgifterna är därför språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på olika sätt att stötta eleverna.

I slutet av varje kapitel finns exempel på olika frågor som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna fått träna på genom uppgifterna och texterna i läroboken.


ISBN

9789188955197

Sidor

179

Format

PDF

F-pris

299 kr