Lärarhandledning Geografi 7

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 7 följer lärobokens kapitel och har fokus på det centrala innehållet med tyngdpunkt på kartografi och naturgeografi samt både Afrikas och Sydamerikas namngeografi. Genom lärobokens texter får eleven med sig fakta och förståelse för vår värld.

Genom lärarhandledningens tips på lektionsupplägg och uppgifter får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla geografiämnets förmågor och klara kunskapskraven. Uppgifterna är därför språk- och kunskapsutvecklande med stödstrukturer och tips på olika sätt att stötta eleverna.

I slutet av varje kapitel finns exempel på olika frågor som knyter an till de förmågor och kunskapskrav eleverna fått träna på genom uppgifterna och texterna i läroboken.


ISBN

9789188955067

Sidor

119

Format

PDF

F-pris

299 kr

Andra böcker av Ingemar Wiklund