Geografi 8

Ingemar Wiklund

Kommer Våren 2020

Fundament Geografi 8 är en lärobok i geografi som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom samt hur olika faktorer som klimat och tillgång till olika naturresurser påverkar detta. Ett helt kapitel tar upp metoder för insamling av geografisk data och olika sätt att presentera den. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner.


ISBN

9789188955074

Sidor

123

Format

190 x 240 mm

F-pris

82 kr

Böcker i samma serie