Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat som förstelärare och lärare i SO-ämnena på högstadiet. Tiina har även varit handledare för lärare i Läslyftet och har därigenom utvecklat sin SO-undervisning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom sin blogg ”Mitt språkutvecklande SO-klassrum” delar hon med sig av språkutvecklande undervisning, erfarenheter och upplägg för flerspråkiga elever. Tiina arbetar idag som språkutvecklare och samordnare för flerspråkiga elever.

Våra andra författare

Ingemar Wiklund

Författaren till Fundament Geografi är Ingemar Wiklund. Han utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under ...

Läs mer

Per Eklund

Per Eklund är legitimerad lärare, författare och föreläsare. Han har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, fr...

Läs mer

Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnena och är idag verksam som universitetsadjunkt ...

Läs mer