Mikael Bruér

Mikael Bruér är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnena och är idag verksam som universitetsadjunkt vid Malmö universitet. Han har mer än 15 års erfarenhet av undervisning från grundskola till gymnasium. Mikael har utöver läraryrket varit en aktiv röst i den svenska skoldebatten och är verksam både som bloggare, författare och föreläsare inom såväl digitalisering och skolutveckling som fortbildning av lärare i grundskola och gymnasium.

Våra andra författare

Tiina Hemberg

Tiina Hemberg är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Hon har arbetat so...

Läs mer

Ingemar Wiklund

Författaren till Fundament Geografi är Ingemar Wiklund. Han utbildade sig i geografi på Stockholms universitet under ...

Läs mer

Per Eklund

Per Eklund är legitimerad lärare, författare och föreläsare. Han har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, fr...

Läs mer